Ezra 2: Biblija i Stari zavjet

Ezra 2: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Ezra 2. Ezra je jedna od knjiga Biblije i Staroga zavjeta. Pisac je pismoznanac Ezra. Sastoji se od 10 poglavlja. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Ezra 2

1 – Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
2 – Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova:
3 – sinovi Paroševi: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
4 – sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva;
5 – Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet;

6 – 10

6 – sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
7 – Elamovi sinovi: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
8 – sinovi Zatuovi: devet stotina četrdeset i pet;
9 – Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset;
10 – Banijevi sinovi: šest stotina četrdeset i dva;

11 – 15

11 – Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri;
12 – sinovi Azgadovi: tisuću dvije stotine dvadeset i dva;
13 – Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest;
14 – sinovi Bigvajevi: dvije tisuće pedeset i šest;
15 – Adinovi sinovi: četiri stotine pedeset i četiri;

16 – 20

16 – sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam;
17 – Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri;
18 – sinovi Jorini: stotinu i dvanaest;
19 – Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri;
20 – sinovi Gibarovi: devedeset i pet;

21 – 25

21 – ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri;
22 – ljudi iz Netofe: pedeset i šest;
23 – ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
24 – ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
25 – ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;

NE PROPUSTI  Evanđelje po Luki 16: Biblija i Novi zavjet

26 – 30

26 – ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan;
27 – ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
28 – ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri;
29 – nebonski sinovi: pedeset i dva;
30 – sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest;

Ezra 2: 31 – 35

31 – sinovi jednoga drugog Elama: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
32 – Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset;
33 – sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet;
34 – sinovi Jerihona: tri stotine četrdeset i pet;
35 – sinovi Senajini: tri tisuće šest stotina trideset.

36 – 40

36 – Svećenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
37 – sinovi Imerovi: tisuću pedeset i dva;
38 – Pašhurovi sinovi: tisuću dvije stotine četrdeset i sedam;
39 – sinovi Harimovi: tisuću i sedamnaest.
40 – Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i četiri.

41 – 45

41 – Pjevači: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam.
42 – Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet.
43 – Netinci – sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi,
44 – Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi,
45 – sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi,

46 – 50

46 – Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi,
47 – sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini,
48 – Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi,
49 – sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi,
50 – Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi,

51 – 55

51 – sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi,
52 – Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi,
53 – sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi,
54 – Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi.
55 – Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini,

NE PROPUSTI  Evanđelje po Mateju 5: Biblija i Novi zavjet

56 – 60

56 – Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi,
57 – sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi.
58 – Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.
59 – Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla:
60 – sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini – njih šest stotina pedeset i dva.

61 – 65

61 – A od svećeničkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja – onoga koji je uzeo za ženu jednu kćer Barzilaja Gileađanina te se prozvao tim imenom.
62 – Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izlučeni iz svećeništva.
63 – I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumim.
64 – Sav je zbor brojio četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset duša,
65 – ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevača i pjevačica.

66 – 70

66 – Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine četrdeset i pet,
67 – deva je bilo četiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuća sedam stotina i dvadeset.
68 – Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu.
69 – Dali su prema svojim mogućnostima u riznicu šezdeset tisuća drahmi zlata, pet tisuća mina srebra i stotinu svećeničkih haljina.
70 – Svećenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevači, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Ezra 2? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: