Hagaj 2: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija – Sveto pismo i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Hagaj 2. Hagaj je jedna od knjiga Svetog pisma, dio Staroga zavjeta. Pripada u proročke knjige i to u skupinu 12 malih proroka (12 kraćih proročkih knjiga u Starome zavjetu). Knjiga ima dva poglavlja. Biblijska kratica knjige je Hag. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Hagaj 2

1 – 5

1 – Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja:
2 – “Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i ostalom narodu:
3 – ‘Ima li još koga među vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite? Prema onome, nije li to k’o ništa u vašim očima?
4 – Budi, dakle, junak, Zerubabele – riječ je Jahvina – budi junak, Jošua, sine Josadakov, veliki svećeniče! Budi junak, narode sve zemlje – riječ je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! – riječ je Jahve nad Vojskama!
5 – Po obećanju što ga vama dadoh kad izađoste iz Egipta, duh moj posred vas ostaje. Ne bojte se!’

6 – 10

6 – Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: ‘Zamalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju, i more i kopno.
7 – Potrest ću sve narode da dođe blago svih naroda, i slavom ću napunit ovaj Dom’ – kaže Jahve nad Vojskama.
8 – ‘Moje je zlato, moje je srebro’ – riječ je Jahve nad Vojskama.
9 – ‘Slava ovoga drugog Doma bit će veća nego prvoga’ – riječ je Jahve nad Vojskama. ‘I na ovom ću mjestu dati mir’ – riječ je Jahve nad Vojskama.”
10 – Dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja:

Hagaj 2: 11 – 15

11 – Ovako govori Jahve nad Vojskama. “Pitaj svećenike što kaže Zakon i reci:
12 – ‘Kad bi tko u skutu svoje haljine nosio posvećeno meso, ili bi se skutom dotakao kruha, jela, vina, ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?'” Svećenici odgovoriše: “Ne!”
13 – Hagaj dalje upita: “Kad bi netko koji se onečistio dodirnuvši mrtvaca dotakao nešto od onoga, bi li to postalo nečisto?” Svećenici odgovoriše: “Bilo bi nečisto.”
14 – Onda Hagaj ovako reče: “Takav je i ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom – riječ je Jahvina – takvo je svako djelo ruku njihovih, i sve što ovdje prinose: sve je nečisto!”
15 – “A sada, promislite u srcu, od današnjega dana unapredak: Prije negoli se poče stavljati kamen na kamen u Jahvinu Svetištu,

16 – 20

16 – kakvi ono bijaste? Dolažaste hrpi od dvadeset mjerica, a bješe ih samo deset! Dolažaste kaci da zahvatite pedeset mjerica, a bješe ih samo dvadeset!
17 – Udarao sam snijeću, medljikom i gradom svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni” – riječ je Jahvina.
18 – “Stoga dobro pripazite od današnjeg dana unapredak – od dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, kad se stao graditi Hram Jahvin, pripazite dobro
19 – ima li još žita u žitnici? Ni vinova loza ni smokva, ni mogranj ni maslina nisu rađali! Al’ od ovog dana ja ću blagosloviti.”
20 – Dvadeset i četvrtoga dana istoga mjeseca dođe riječ Jahvina Hagaju drugi put:

21 – 23

21 – “Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: ‘Ja ću potresti nebesa i zemlju!
22 – Oborit ću prijestolja kraljevstvima i uništit ću moć kraljevima naroda. Prevrnut ću bojna kola i one na njima, konji i konjanici njihovi bit će oboreni, past će od mača brata svojega.'”
23 – “Toga dana” – riječ je Jahve nad Vojskama – “uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moja” – riječ je Jahvina – “i stavit ću te kao pečatnjak, jer tebe izabrah” – riječ je Jahve nad Vojskama.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Hagaj 2? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: