Hošea 8: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Hoš 8

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Hošea 8. Hošea je jedna od knjiga Svetog pisma, dio Staroga zavjeta. Pripada u proročke knjige. Prva je od 12 malih proroka (12 kraćih proročkih knjiga u Starome zavjetu). Biblijska kratica knjige je Hoš. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Hošea 8

Hoš 8: 1 – 5

1 – Trublju na usta, poput stražara na Domu Jahvinu; jer oni moj Savez prestupiše, otpadoše od moga Zakona.
2 – Meni viču: “Poznajemo te, Bože Izraelov.”
3 – Ali je Izrael odbacio dobro, dušman će ga progoniti.
4 – Kraljeve su postavljali bez mene, knezove birali bez znanja moga. Od srebra svog i zlata načiniše sebi kumire da budu uništeni.
5 – Odbacih tvoje tele, Samarijo, na njih se gnjev moj rasplamtio. Dokle će ostati nečisti sinovi Izraelovi?

Hoš 8: 6 – 10

6 – Umjetnik ga je neki načinio, i ono Bog nije. Prometnut će se u komadiće tele samarijsko.
7 – Posijali su vjetar, i požet će oluju; žito im neće proklijati, neće brašna dati; ako ga i dade proždrijet će ga tuđinci.
8 – Progutan je Izrael, evo ga među narodima poput nevrijedne posude;
9 – jer otiđoše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike.
10 – Neka ih samo obdaruje, među narode ću ih sada razasuti: i doskora će uzdrhtati pod teretom kralja knezova.

Hoš 8: 11 – 14

11 – Žrtvenike je umnožio Efrajim, za grijeh su mu oni poslužili.
12 – Da mu i tisuću zakona svojih napišem, oni ih smatraju tuđima.
13 – Nek’ žrtvuju klanice što mi ih prinose, nek’ samo jedu meso! Jahvi se ne mile. Odsad će se spominjati bezakonja njihova i njihove će kazniti grijehe: u Egipat će se oni vratiti.
14 – Izrael je zaboravio tvorca svoga i sebi dvorove sagradio; Juda je namnožio gradove tvrde. Oganj ću pustiti na gradove njegove; vatra će mu dvorove progutati.

NE PROPUSTI  Nahum 3: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Hošea 8? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.