Jeremija 25: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jr 25

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jeremija 25. Jeremija je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u velike proročke knjige. Pisac je prorok Jeremija, koji je doživio propast Izraela i Jeruzalema. Biblijska kratica knjige je Jr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Jeremija 25

Jr 25: 1 – 5

1 – Riječ upućena Jeremiji o svem narodu judejskom, četvrte godine Jojakima, sina kralja judejskog – to je prve godine Nabukodonozora, kralja babilonskog.
2 – Prorok Jeremija navijesti tu riječ svemu narodu Judinu i svim Jeruzalemcima:
3 – Od trinaeste godine Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga, sve do dana današnjeg, ove dvadeset i tri godine, dolazila mi je riječ Jahvina i ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali.
4 – I Jahve je svejednako slao k vama sve sluge svoje, proroke, ali vi niste slušali i niste prignuli uši svoje da čujete.
5 – I govorahu vam: “Vratite se svaki sa zla puta svojega i od zlih djela svojih i ostanite u zemlji koju Jahve dade vama i ocima vašim za sva vremena;

Jr 25: 6 – 10

6 – i ne idite za tuđim bogovima da im služite i da im se klanjate; i ne gnjevite me djelima ruku svojih, pa vam neću ništa nažao učiniti.
7 – Ali me niste poslušali – riječ je Jahvina – nego me razgnjeviste djelima ruku svojih, na svoju nesreću!”
8 – Zato ovako govori Jahve nad Vojskama: “Jer niste poslušali mojih riječi,
9 – evo, ja ću poslati i podignuti sve narode sa sjevera – riječ je Jahvina – i slugu svoga Nabukodonozora, kralja babilonskoga, i dovest ću ih na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode; izručit ću ih kletom uništenju i učinit ću ih užasom i ruglom, vječnim razvalinama.
10 – I ugušit ću među njima svaki glas radosti i veselja, klicanje zaručnika i zaručnice i klopot žrvnja i svjetlost svjetiljke.

Jr 25: 11 – 15

11 – Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina.
12 – Ali kad se navrši sedamdeset godina, kaznit ću kralja babilonskog i narod onaj – riječ je Jahvina – za bezakonje njihovo i zemlju kaldejsku i pretvorit ću ih u vječne razvaline.
13 – Dovest ću na tu zemlju sve što sam protiv nje rekao – sve je to napisano u ovoj knjizi, što prorokova Jeremija za sve narode.”
14 – “I oni će služiti mnogim narodima i velikim kraljevima i platit ću im po njihovim činima i po djelima ruku njihovih.”
15 – Ovako mi reče Jahve, Bog Izraelov: “Uzmi ovaj pehar vina iz moje ruke i napoji njime sve narode kojima ću te poslati.

Jr 25: 16 – 20

16 – Neka piju dok ne zateturaju i dok se ne izbezume zbog mača što ću ga među njih poslati.”
17 – I uzeh pehar iz ruke Jahvine i napojih njime sve narode kojima me Jahve bijaše poslao:
18 – Jeruzalem i gradove judejske s njihovim kraljevima i knezovima, neka budu razvalina, pustoš, ruglo i prokletstvo, kao što su i danas;
19 – faraona, kralja egipatskoga, s njegovim slugama i knezovima i narodom njegovim
20 – i svu onu mješavinu naroda: sve kraljeve zemlje Usa, sve kraljeve zemlje filistejske, Aškelon, Gazu, Ekron i ono što ostade od Ašdoda;

Jeremija 25: 21 – 25

21 – Edom, Moab i sinove Amonove;
22 – sve kraljeve Tira, sve kraljeve Sidona, kraljeve otoka onkraj mora;
23 – Dedan, Temu, Buz i sve one ostriženih zalizaka,
24 – sve kraljeve Arabije, sve kraljeve mješavine naroda koji obitavaju u pustinji;
25 – sve kraljeve Zimrija, sve kraljeve Elama i sve kraljeve Medije;

Jr 25: 26 – 30

26 – sve kraljeve Sjevera, blize i daleke, jednog za drugim, i sva kraljevstva na licu zemlje. A kralj Šešak pit će poslije njih.
27 – I reci im: “Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Pijte! Opijte se! Bljujte! Padnite da se više ne dignete od mača koji ću pustiti među vas.’
28 – Ako ne bi htjeli uzeti pehar iz tvoje ruke da piju, reci im: ‘Ovako govori Jahve nad Vojskama: Morate piti!
29 – Jer, evo, ja sam počeo kažnjavati grad koji se zove mojim imenom. A vi zar da prođete bez kazne? Ne, nećete ostati nekažnjeni, jer ću sam dozvati mač da udari na sve stanovnike zemlje’ – riječ je Jahve nad Vojskama.
30 – Ti im, dakle, prorokuj sve riječi ove i reci im: ‘Jahve reče sa visine, iz svetoga stana grmi glasom, riče iza glasa protiv pašnjaka svoga, podvikuje kao oni što grožđe gaze. Do svih stanovnika zemlje

Jeremija 25: 31 – 35

31 – dopire bojni klik – do nakraj svijeta – jer Jahve se parbi s narodima, izlazi na sud sa svakim tijelom, bezbožnike će maču izručiti – riječ je Jahvina.
32 – Ovako govori Jahve nad Vojskama: Evo, nesreća već zahvaća narod za narodom; nevrijeme strašno već se prolama s krajeva zemlje.'”
33 – U onaj dan bit će pobijenih Jahvinih s jednoga kraja svijeta do drugoga. Za njima nitko neće naricati, niti će ih tko pokupiti i sahraniti; ostat će kao gnoj po zemlji.
34 – Kukajte, pastiri, i vičite, valjajte se po prašini, vodiči stada, jer vam se ispuniše dani za klanje, popadat ćete ko ovnovi izabrani.
35 – Više nema utočišta pastirima, niti spasa vodičima stada.

Jr 25: 36 – 38

36 – Čuj, kako vapiju pastiri, kako kukaju vodiči stada, jer Jahve pustoši pašnjak njihov,
37 – mirna su pasišta poharana od jarosna gnjeva Jahvina.
38 – Lav ostavlja guštaru jer će zemlja njihova opustjeti od mača pustošničkog, od jarosnog gnjeva Jahvina.

Koji su vama najbolji dijelovi iz poglavlja Jeremija 25? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: