Jeremija 35: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jr 35

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jeremija 35. Jeremija je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u velike proročke knjige. Pisac je prorok Jeremija, koji je doživio propast Izraela i Jeruzalema. Biblijska kratica knjige je Jr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Jeremija 35

Jr 35: 1 – 5

1 – Jahve uputi riječ Jeremiji u dane Jojakima, sina Jošijina, kralja judejskoga:
2 – “Idi u zajednicu Rekabovaca, govori s njima i dovedi ih u Dom Jahvin, u jednu od dvorana, i daj im vina.”
3 – Tada dovedoh Jaazaniju, sina Habasinijina sina Jeremije, njegovu braću i sve sinove njegove i sav dom Rekabovaca
4 – i dovedoh ih u Dom Jahvin, u dvoranu čovjeka Božjega Ben Johanana, sina Jigdalijina, koja je kraj dvorane kneževske, a nad dvoranom vratara Maaseje, sina Šalumova.
5 – Zatim stavih pred sinove doma Rekabova krčage pune vina i čaše te im rekoh: “Pijte vina!”

Jr 35: 6 – 10

6 – Ali oni odgovoriše: “Ne pijemo vina, jer nam je otac naš Jonadab, sin Rekabov, zapovjedio: ‘Ne smijete nikada piti vina, ni vi ni sinovi vaši.
7 – Niti smijete graditi kuća, niti sijati sjemena ni saditi vinograda, niti ih posjedovati, nego provodite sav život pod šatorima, da dugo živite u zemlji gdje kao stranci boravite.’
8 – I mi poslušasmo glas oca Jonadaba, sina Rekabova, u svem što nam je zapovjedio: da nikad vina ne pijemo, ni mi ni žene naše, niti sinovi naši, ni kćeri naše,
9 – da ne gradimo kuća, ni da posjedujemo vinograda ni polja zasijanih,
10 – da stanujemo pod šatorima i držimo se poslušno svega što nam zapovjedi naš otac Jonadab.

NE PROPUSTI  Druga poslanica korinćanima 13: Biblija i Novi zavjet

Jeremija 35: 11 – 15

11 – Samo kada je Nabukodonozor, kralj babilonski, krenuo protiv ove zemlje, rekosmo: ‘Hajdemo, pođimo u Jeruzalem da izbjegnemo vojsku kaldejsku i vojsku aramejsku!’ I tako sada živimo u Jeruzalemu.”
12 – Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji:
13 – Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: “Idi i objavi Judejcima i Jeruzalemcima: ‘Zar nećete primiti nauka moga i poslušati riječi moje?’ – riječ je Jahvina. –
14 – ‘Ispunjuju se riječi Jonadaba, sina Rekabova, koji je sinovima svojim zabranio da piju vina, i do dana današnjega nitko ga nije pio, jer oni slušaju riječ svoga oca. A ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali.
15 – I slao sam bez prestanka k vama sluge svoje, proroke, da vam propovijedaju: ‘Vratite se svaki sa svoga opakog puta, popravite djela svoja i ne trčite za tuđim bogovima da im služite, pa ćete ostati u zemlji koju dadoh vama i ocima vašim’; ali ne prikloniste uha svojega i ne poslušaste me.

Jr 35: 16 – 19

16 – Sinovi Jonadaba, sina Rekabova, držahu se zapovijedi koju im dade otac njihov. Ali mene ovaj narod ne sluša.’
17 – Zato govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, navući ću na sve Jeruzalemce sve one nevolje kojima sam im zaprijetio, jer sam im govorio, a oni me ne slušahu, dozivao ih, ali se oni ne odazivahu.'”
18 – Zajednici Rekabovaca Jeremija reče: “Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: ‘Jer ste slušali zapovijedi svoga oca Jonadaba i držali se svih naredaba i činili sve što vam je on zapovjedio,
19 – zato – ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov – Jonadabu, sinu Rekabovu, nikad neće ponestati potomka koji će stajati pred licem mojim u sve dane.'”

NE PROPUSTI  Psalmi 107 i 108: Biblija i Stari zavjet

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Jeremija 35? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: