Jeremija 48: Biblija i Stari zavjet

Jeremija 48: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jr 48

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jeremija 48. Jeremija je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u velike proročke knjige. Pisac je prorok Jeremija, koji je doživio propast Izraela i Jeruzalema. Biblijska kratica knjige je Jr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Jeremija 48

Jr 48: 1 – 5

1 – O Moabu. Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: “Jao brdu Nebu jer je opustošeno, postiđen je Kirjatajim i osvojen, tvrđa posramljena, razorena,
2 – nema više dike moapske. U Hešbonu mu propast skovaše: ‘Hajde da ga istrijebimo iz naroda!’ A ti, Madmene, bit ćeš razoren, mač već ide za tobom!
3 – Slušaj! Jauci se čuju iz Horonajima: ‘Pohara, propast strašna!’
4 – ‘Moab je smlavljen!’ čuje se vrištanje mališa njegovih.
5 – Da, uz brdo Luhit uspinju se plačući. Da, niz obronke Horonajima razliježe se jauk nad propašću.

Jr 48: 6 – 10

6 – ‘Bježite, spasavajte život, ugledajte se u pustinjsku magarad!’
7 – Jer si se pouzdao u svoje utvrde, bit ćeš i ti osvojen. Kemoš odlazi u izgnanstvo sa svećenicima i knezovima svojim.
8 – Pustošnik će doći u svaki grad, nijedan mu neće izmaći: Dolina će biti poharana, Visoravan opustošena,” govori Jahve!
9 – Stavite Moabu nadgrobni kamen, jer je do temelja srušen; njegovi su gradovi pustare, u njima nitko ne obitava.
10 – Proklet bio tko nemarno obavlja poslove Jahvine! Proklet bio tko krvlju mač svoj ne omasti!

Jr 48: 11 – 15

11 – Od mladosti svoje mir uživaše Moab, ležaše na droždini svojoj, nikad ga nisu pretakali iz bačve u bačvu, nikad u izgnanstvo išao nije: zato mu okus ostade svjež, miris nepromijenjen.
12 – “Ali, evo, dolaze dani” – govori Jahve – “i ja ću mu poslati tlačitelje koji će ga pretakati, isprazniti njegove bačve i sudove njegove porazbijati.
13 – I tada će se Moab postidjeti zbog Kemoša, kao što se dom Izraelov postidio zbog Betela u koji se uzdao.”
14 – Kako možete reći: “Mi smo junaci, hrabri ratnici.”
15 – Pustošnik Moabov navaljuje na nj; cvijet mladosti njegove u klanice silazi, riječ je Kraljeva, Jahve nad Vojskama njemu je ime.

NE PROPUSTI  Mudre izreke 26: Biblija i Stari zavjet

Jr 48: 16 – 20

16 – Bliži se propast Moabova, nesreća njegova hiti.
17 – Žalite ga, svi susjedi njegovi, i svi koji znate ime njegovo. Recite: “Kako li se slomi čvrsta palica, žezlo veličanstveno!”
18 – Siđi sa slave svoje, sjedni u blato, žitelju, kćeri dibonska! Jer pustošnik Moaba navali na te, poruši sve utvrde tvoje.
19 – Stani na cestu i promatraj, o žitelju Aroera! Pitaj bjegunce i preživjele, pitaj ih: “Što se to dogodi?”
20 – “Moab se stidi jer je slomljen. Plačite, jecajte! Objavite na Arnonu da je Moab poharan.”

Jeremija 48: 21 – 25

21 – Sud stiže nad Visoravan i nad Holon, Jahsu i Mefaot,
22 – nad Dibon, Nebo, Bet Diblatajim,
23 – Kirjatajim, Bet Gamul, Bet Meon,
24 – Kerijot, Bosru i nad sve gradove zemlje moapske, daleke i blize.
25 – “Moabu je rog odbijen, ruka mu je slomljena.”

Jr 48: 26 – 30

26 – “Opijte ga jer se htjede uzvisiti nad Jahvu: neka se Moab sada valja u bljuvotini svojoj te i on neka bude na podsmijeh.
27 – Nije li tebi bio Izrael na podsmijeh? Jesu li ga možda zatekli u krađi te mašeš glavom kad god o njemu govoriš?”
28 – “Ostavite gradove, živite u pećinama, stanovnici Moaba! Budite kao golubovi što se gnijezde na litici onkraj razjapljena bezdana!”
29 – Čuli smo za nadutost Moaba, nadutost preveliku, ponos njegov, hvastanje, uznositost, za oholost srca njegova!
30 – “Poznajem ja obijest njegovu – riječ je Jahvina – laž njegovih riječi, laž djela njegovih!

Jr 48: 31 – 35

31 – Zato moram jaukati nad Moabom, plakati nad svim Moapcima, jecati zbog ljudi Kir Heresa.
32 – Više nego nad Jazerom, plakat ću nad tobom, o lozje sibmansko, kojem se mladice pružahu preko mora, sezahu sve do Jazera. Na tvoje berbe i žetve pade sada pustošnik.
33 – Iščeznu radost i veselje iz voćnjaka i zemlje moapske. Nesta vina u kacama, mastioci više grožđa ne maste, veseli zvuci više nisu veseli.”
34 – Urlanje Hešbona i Elalea čuje se sve do Jahasa. Viču od Soara do Horonajima i Eglat Šelišije, jer se i vode nimrimske pretvoriše u pustaru.
35 – “U Moabu ću učiniti – riječ je Jahvina – da se ne uzlazi na uzvišice i kadi bogovima njegovim.

NE PROPUSTI  Poslanica Kološanima 2: Biblija i Novi zavjet

Jeremija 48: 36 – 40

36 – Stoga mi srce poput frule dršće za Moabom, srce moje poput frule dršće za ljudima Kir Heresa: jer propade stečevina koju stekoše!
37 – Sve su glave obrijane i brade podrezane; po svim rukama urezi, oko bokova kostrijet.
38 – Na svim krovovima Moaba i na njegovim trgovima samo zapomaganje, jer smrskah Moab kao krčag koji se nikomu ne mili” – riječ je Jahvina.
39 – Kako li je smrskan! Kako li sramotno Moab udari u bijeg! Moab postade ruglo i strašilo svim susjedima.
40 – Jer ovako govori Jahve: “Gle, poput orla lebdi, nad Moabom širi krila.

Jr 48: 41 – 47

41 – Gradovi su zauzeti, osvojene tvrđave. Srce moapskih junaka bit će toga dana kao srce žene u trudovima.
42 – Izbrisan je Moab iz naroda jer se uzvisi nad Jahvu.
43 – Strava, jama i zamka tebi, žitelju Moaba! – riječ je Jahvina.
44 – Tko stravi umakne, u jamu će pasti; tko se iz jame izvuče, u zemlju će pasti. Da, to ću svaliti na Moab u danima kazne njegove” – riječ je Jahvina.
45 – “U sjeni se hešbonskoj ustavljaju iscrpljeni bjegunci. Al’ vatra izlazi iz Hešbona, plamen liže iz dvora sihonskog i proždire sljepoočnice Moabu i tjeme sinova nemirničkih.
46 – Jao tebi, Moabe! Umišljen si, narode Kemošev! Jer sinove tvoje u izgnanstvo odvedoše, kćeri tvoje u progonstvo.
47 – Ali ću promijeniti udes Moabov u budućnosti” – riječ je Jahvina. Dovde suđenje Moabu.

Koliko vam se sviđa poglavlje Jeremija 48? Možete nam reći svoje iskreno mišljenje. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: