Jeremija 49: Biblija i Stari zavjet

Jeremija 49: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jr 49

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jeremija 49. Jeremija je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u velike proročke knjige. Pisac je prorok Jeremija, koji je doživio propast Izraela i Jeruzalema. Biblijska kratica knjige je Jr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Jeremija 49

Jr 49: 1 – 5

1 – O sinovima Amonovim. Ovako govori Jahve: “Izrael nema sinova, nema nasljednika? Zašto je Milkom baštinio Gad i narod se njegov nastanio u njegovim gradovima?
2 – Zato, evo, dolaze dani – riječ je Jahvina – i učinit ću da se zaore ratni krikovi u Rabi sinova Amonovih, i ona će biti humak poharani, i naseobine njene ognjem popaljene. Tada će Izrael opljačkati svoje pljačkaše” – govori Jahve.
3 – “Plači, Hešbone, jer Ar je opustošen, zapomažite kćeri rapske. Opašite kostrijet, tužbalice povedite, obilazite s urezima. Jer Milkom mora u izgnanstvo sa svećenicima i knezovima.
4 – Što se dičiš dolinom svojom, kćeri odmetnice, koja se uzdaš u bogatstvo svoje i govoriš: ‘Tko se usuđuje ustati protiv mene?’
5 – Evo, svaljujem na te stravu odasvud uokolo: bit ćete raspršeni, svak’ na svoju stranu, i nitko bjegunce neće skupiti.

Jr 49: 6 – 10

6 – Ali uto ću opet promijeniti udes sinova Amonovih” – riječ je Jahvina.
7 – O Edomu. Ovako govori Jahve nad Vojskama: “Zar nema više mudrosti u Temanu, zar u razumnih nesta svjeta, zar se izvjetrila mudrost njihova?
8 – Bježite, gubite se i duboko se sakrijte, stanovnici Dedana, jer Ezavu propast nosim, vrijeme kazne njegove.
9 – Dođu li trgači k tebi, ni pabirka neće ostaviti; dođu li kradljivci noćni, opljačkat će sve što žele.
10 – Jer ja sam onaj što će Ezava pretražiti i skrovišta mu otkriti da se ne mogne sakriti. Pleme je njegovo opustošeno: nema ga više! Nitko ne kaže:

Jr 49: 11 – 15

11 – ‘Ostavi siročad svoju, ja ću je prehraniti i neka se udovice tvoje u me pouzdaju!'”
12 – Jer ovako govori Jahve: “Gle, oni koji odista ne bi morali piti čašu moraju je iskapiti, i zar upravo ti da ostaneš nekažnjen? Ne, ti nećeš ostati nekažnjen, morat ćeš čašu ispiti!
13 – Jer samim se sobom zakleh – riječ je Jahvina: Bosra će postati ruglo i sramota, pustinja i prokletstvo; a svi njezini gradovi bit će vječne razvaline.”
14 – Jahve mi vijest uputi, glasnik bi poslan k narodima: “Skupite se! Krenite na nj, krenite! Ustajte! U boj!
15 – Jer, gle, učinit ću te malim među narodima, prezrenim među ljudima.

NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 37: Biblija i Stari zavjet

Jr 49: 16 – 20

16 – Strah te tvoj zaveo, uznositost srca tvoga, ti koji živiš u pećinama kamenim i držiš se visova planinskih te viješ gnijezdo na timoru, k’o orlovi, odande ću te strovaliti” – riječ je Jahvina.
17 – “Edom će postati pustoš; tko god njime prođe, zaprepastit će se i zviždati zbog svih rana njegovih.
18 – Razorit će ga kao Sodomu i Gomoru i susjede njihove” – govori Jahve. Čovjek ondje neće stanovati, sin čovječji neće u njem boraviti.
19 – “Gle, kao lav on izlazi iz guštare jordanske na pašnjake vječno zelene. Ali ću ga učas otjerati i smjestiti ondje svog izabranika. Jer tko je meni ravan? I tko će mene na račun pozvati? I koji će mi pastir odoljeti?”
20 – Zato čujte što je Jahve naumio učiniti Edomu, čujte što je nakanio protiv stanovnika Temana: i najsitniju jagnjad on će odvući, i sam njihov pašnjak zgrozit će se nad njima.

Jeremija 49: 21 – 25

21 – Od lomljave pada njina zemlja će se potresti, razlijegat će se vapaj do Crvenog mora!
22 – Gle, poput orla on se diže i lebdi, nad Bosrom širi krila. U dan onaj srce će junaka edomskih biti kao srce žene u trudovima.
23 – O Damasku. Smeteni su Hamat i Arpad jer zlu vijest čuše. Srce im se steže od užasa i smirit se ne može.
24 – Obeshrabren je Damask, u bijeg udario, strah ga spopao, tjeskoba i bolovi obuzeli ga kao porodilju.
25 – Kako? Napušten je slavni grad, grad radosti moje!

Jr 49: 26 – 30

26 – Zato će mladići njegovi popadati po trgovima, svi će ratnici poginuti u onaj dan – riječ je Jahve nad Vojskama.
27 – “Potpalit ću vatrom zidine Damaska: plamen će proždrijeti dvor Ben-Hadadov.”
28 – O Kedaru i kraljevstvima hasorskim koje je potukao Nabukodonozor, kralj babilonski. Ovako govori Jahve: “Ustajte, na Kedar navalite, uništite sinove Istoka!
29 – Nek’ im se oduzmu šatori i stada, šatorska krila i sva im oprema! Neka im se deve odvedu, i nek’ viču na njih: ‘Strava odasvud!’
30 – Bježite glavom bez obzira, duboko se skrijte, žitelji Hasora – riječ je Jahvina. Jer Nabukodonozor, kralj babilonski, snuje naum protiv vas, navalu smišlja:

NE PROPUSTI  Druga knjiga Ljetopisa 9: Biblija i Stari zavjet

Jeremija 49: 31 – 35

31 – ‘Ustajte, udarite na mirni narod što živi bez straha – riječ je Jahvina – što nema vrata ni zasuna, što u osami prebiva!
32 – Deve njihove bit će plijen, mnoštvo ovaca otimačina!’ I raspršit ću ih na sve strane, one ljude obrijanih zalizaka, i dovest ću odasvud na njih nesreću – riječ je Jahvina.
33 – Hasor će postati brlog čagaljski i pustinja vječna. Čovjek ondje neće prebivati, neće se ondje nastaniti sin čovječji.”
34 – Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Elamu, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga.
35 – Ovako govori Jahve nad Vojskama: “Lomim, evo, luk Elamov, srž snage njegove.

Jr 49: 36 – 39

36 – Četiri ću vjetra dognati na Elam sa četiri kraja neba i raspršit Elamce u sva četiri vjetra, i neće biti naroda kamo neće stići bjegunci elamski.
37 – Utjerat ću Elamcima strah u kosti pred njihovim dušmanima. Pustit ću na njih nesreću, oganj gnjeva svojega. Poslat ću mač za njima dok ne budu sasvim uništeni.
38 – I postavit ću u Elamu prijesto svoj i zatrt ću ondje kralja i sve knezove” – riječ je Jahvina.
39 – Ali ću okrenut’ udes Elama” – riječ je Jahvina.

Da li vam se sviđa ovo poglavlje Jeremija 49? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: