Jošua 12: Biblija i Stari zavjet

Jošua 12: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Jš 12

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Jošua 12. Jošua ili Knjiga o Jošui naslov je šeste knjige Staroga zavjeta. U katoličkom kanonu ubraja se među Povijesne knjige, a u židovskom među Prednje proroke. Kratica za ovu knjigu: Jš. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Jošua 12

Jš 12: 1 – 5

1 – Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:
2 – Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;
3 – i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.
4 – Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.
5 – A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.

Jš 12: 6 – 10

6 – Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.
7 – A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,
8 – u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:
9 – jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;
10 – jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;

Jošua 12: 11 – 15

11 – jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;
12 – eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;
13 – debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;
14 – hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;
15 – kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;

Jš 12: 16 – 20

16 – makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;
17 – kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;
18 – afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;
19 – madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;
20 – šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;

Jošua 12: 21 – 24

21 – tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;
22 – kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;
23 – dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;
24 – tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Jošua 12? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: