Knjiga Brojeva 1: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 1: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 1. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 1

1 – U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, reče Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske:
2 – “Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navodeći imena svih muškaraca, glavu po glavu.
3 – Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama.
4 – Neka s vama bude po jedan čovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma.
5 – Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo;

6 – 10

6 – Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo;
7 – Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino;
8 – Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo;
9 – Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo.
10 – Za Josipove sinove: Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo;

11 – 15

11 – Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo;
12 – Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo;
13 – Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo;
14 – Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo;
15 – Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo.”

16 – 20

16 – To bijahu sazivači zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih.
17 – Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili određeni
18 – te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina.
19 – Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji.
20 – Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvorođenca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.

21 – 25

21 – Popisanih od Rubenova plemena bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
22 – Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih.
23 – Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
24 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
25 – Popisanih od Gadova plemena bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.

NE PROPUSTI  Ponovljeni Zakon 27: Biblija i Stari zavjet

26 – 30

26 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
27 – Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
28 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
29 – Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
30 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

Knjiga Brojeva 1: 31 – 35

31 – Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
32 – Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
33 – Popisanih od Efrajimova plemena bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
34 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
35 – Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesta.

36 – 40

36 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
37 – Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine.
38 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
39 – Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
40 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.

NE PROPUSTI  Djela apostolska 5: Biblija i Novi zavjet

41 – 45

41 – Popisanih od Ašerova plemena bila je četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
42 – Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih.
43 – Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
44 – To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom.
45 – Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu.

46 – 50

46 – Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
47 – Među te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu.
48 – Jahve je, naime, rekao Mojsiju:
49 – “Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca.
50 – Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedočanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore.

51 – 54

51 – Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi.
52 – Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po četama.
53 – Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedočanstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedočanstva.”
54 – Izraelci učine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 1? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.