Knjiga Brojeva 13: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 13: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Sveto pismo i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 13. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 13

1 – Jahve reče Mojsiju:
2 – “Pošalji ljude, po jednoga čovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena, da izvide kanaansku zemlju, koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare!”
3 – Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca.
4 – A ovo su njihova imena: Šamua, sin Zakurov, od plemena Rubenova;
5 – Šafat, sin Horijev, od plemena Šimunova;

6 – 10

6 – Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina;
7 – Jigal, sin Josipov, od plemena Jisakarova;
8 – Hošea, sin Nunov, od plemena Efrajimova;
9 – Palti, sin Rafuov, od plemena Benjaminova;
10 – Gadiel, sin Sodijev, od plemena Zebulunova;

11 – 15

11 – Gadi, sin Susijev, od plemena Josipova, od plemena Manašeova;
12 – Amiel, sin Gemalijev, od plemena Danova;
13 – Setur, sin Mikaelov, od plemena Ašerova;
14 – Nahbi, sin Vofsijev, od plemena Naftalijeva;
15 – Geuel, sin Makijev, od plemena Gadova.

Knjiga Brojeva 13: 16 – 20

16 – To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom.
17 – Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im reče: “Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo.
18 – Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan?
19 – Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili rđava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrđeni?
20 – Kakvo je tlo: plodno ili mršavo? Ima li po njemu drveća ili nema? Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje.” Bilo je upravo vrijeme ranog grožđa.

21 – 25

21 – Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba, koji je na ulazu u Hamat.
22 – Popnu se u Negeb i dođu do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. – Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. –
23 – Kada stigoše u Dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje, na motki; ponesoše i mogranja i smokava.
24 – Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali.
25 – Nakon četrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviđali.

26 – 30

26 – Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji. Podnesu njima i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje.
27 – Izvijeste ga oni: “Išli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista njome teče med i mlijeko. Evo njezinih plodova.
28 – Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove.
29 – Amalečani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana.”
30 – Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: “Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!”

31 – 33

31 – Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: “Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas.”
32 – I počnu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviđali: “Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa.
33 – Vidjesmo ondje i divove – Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 13? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: