Knjiga Brojeva 17: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 17: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 17. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 17

Br 17: 1 – 5

1 – Jahve reče Mojsiju:
2 – “Kaži Eleazaru, sinu svećenika Arona, da ukloni kadionike – jer su posvećeni – iz toga zgarišta, a neposvećenu vatru iz njih neka razaspe podalje.
3 – Kadionici onih koji su sagriješili i grijehom život pokopali neka se prekuju u pločice za oblaganje žrtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posvećeni. Neka budu opomenom Izraelcima!”
4 – Tako svećenik Eleazar uze kadionike od tuča što su ih prinosili oni koji izgorješe; prekovaše ih u pločice za oblaganje žrtvenika.
5 – One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan – nitko tko nije od Aronova potomstva – ne smije približiti da pali tamjan pred Jahvom, kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj družini, prema onom što je kazao Jahve po Mojsiju.

Br 17: 6 – 10

6 – Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona. “Pobili ste Jahvin narod!” – govorili su.
7 – Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenuše prema Šatoru sastanka, i gle! oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza.
8 – Tada Mojsije i Aron odoše pred Šator sastanka.
9 – I Jahve reče Mojsiju:
10 – “Udaljite se od te zajednice; u tili ću je čas uništiti!” Oni padoše ničice.

NE PROPUSTI  Djevica Marija, žena u najiskonskijem smislu riječi

Br 17: 11 – 15

11 – Zatim Mojsije reče Aronu: “Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa žrtvenika, metni tamjana, a onda se žuri do zajednice da obaviš nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin već izbio i zlo je počelo!”
12 – Aron uze što mu je Mojsije rekao te otrča usred zbora, a kad tamo: pomor među narodom već počeo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom.
13 – Zatim stade između mrtvih i živih i zlo se ustavi.
14 – Bilo ih je mrtvih od toga zla četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onih koji su poginuli zbog Koraha.
15 – Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Šator sastanka: pomor se ustavi.

Knjiga Brojeva 17: 16 – 20

16 – Jahve reče Mojsiju:
17 – “Razloži Izraelcima te od njih uzmi po jedan štap za svaki pradjedovski dom; uzmi od svih njihovih starješina za njihove pradjedovske domove dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu.
18 – A kako ima po jedan štap za svakoga starješinu pradjedovskih domova, Aronovo ime napiši na Levijevu štapu.
19 – Onda ih pohrani u Šator sastanka pred Svjedočanstvo; ondje gdje se s tobom sastajem.
20 – Štap onoga čovjeka koga izaberem propupat će. Tako ću maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama.”

Br 17: 21 – 25

21 – Mojsije tako kaza Izraelcima. Sve njihove starješine dadoše mu štap, po jedan štap za svakoga starješinu – dakle, dvanaest štapova za njihove pradjedovske domove. Među njihovim štapovima bio je i štap Aronov.
22 – Mojsije pohrani štapove pred Jahvu u Šatoru svjedočanstva.
23 – Kad sutradan Mojsije uđe u Šator svjedočanstva, gle: štap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi.
24 – Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve štapove sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, a onda svatko uze svoj štap.
25 – Jahve reče Mojsiju: “Opet stavi Aronov štap pred Svjedočanstvo, neka se čuva za znak buntovnim sinovima. Dokončaj tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne izginu.”

NE PROPUSTI  Ezekiel 29: Biblija i Stari zavjet

Br 17: 26 – 28

26 – I učini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio, tako učini.
27 – “Izgibosmo!” – rekoše Izraelci Mojsiju. “Propadosmo! Svi odreda propadosmo!
28 – Tko god priđe Jahvinu prebivalištu, umire … Zar ćemo svi izginuti?”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 17? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: