Knjiga Brojeva 25: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br 25

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 25. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 25

Br 25: 1 – 5

1 – Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama.
2 – One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima.
3 – Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. I Jahve planu gnjevom na Izraela.
4 – “Pokupi sve narodne glavare”, reče Jahve Mojsiju. “Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela.”
5 – Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: “Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim.”

Br 25: 6 – 10

6 – Baš tada neki Izraelac dođe i dovede k svojoj braći jednu Midjanku naočigled Mojsija i naočigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Šator sastanka.
7 – Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku
8 – i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade.
9 – A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i četiri tisuće.
10 – Jahve reče Mojsiju:

Knjiga Brojeva 25: 11 – 15

11 – “Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda.
12 – Kaži mu dakle: ‘S njime, evo, sklapam savez mira.
13 – Neka to bude za nj i njegove potomke poslije njega savez vječnoga svećeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod.'”
14 – Ime Izraelcu koji je bio ubijen – onome što je ubijen s Midjankom – bijaše Zimri. Bio je sin Salua, glavara jedne od Šimunovih porodica.

NE PROPUSTI  Drugi Kristov dolazak: Dan Gospodnji i uništenje antikrista

Br 25: 15 – 18

15 – A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi. Bila je kći Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Midjanu.
16 – Jahve reče Mojsiju:
17 – “Navali na Midjance i potuci ih,
18 – jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, kćeri glavara midjanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 25? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: