Knjiga Brojeva 26: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 26: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br 26

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 26. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 26

Br 26: 1 – 5

1 – Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
2 – “Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu.”
3 – Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,
4 – sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
5 – Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;

Br 26: 6 – 10

6 – od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.
7 – To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
8 – Paluov sin bijaše Eliab,
9 – a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.
10 – Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.

Br 26: 11 – 15

11 – No sinovi Korahovi ne izginuše.
12 – Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;
13 – od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.
14 – To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
15 – Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;

Br 26: 16 – 20

16 – od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;
17 – od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.
18 – To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
19 – Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
20 – Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.

Knjiga Brojeva 26: 21 – 25

21 – Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.
22 – To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
23 – Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;
24 – od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.
25 – To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 1: Biblija i Stari zavjet

Br 26: 26 – 30

26 – Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.
27 – To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
28 – Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.
29 – Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.
30 – Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;

Br 26: 31 – 35

31 – od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;
32 – od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.
33 – Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
34 – To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
35 – Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.

Br 26: 36 – 40

36 – Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.
37 – To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
38 – Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;
39 – od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.
40 – Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.

Knjiga Brojeva 26: 41 – 45

41 – To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
42 – Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.
43 – Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
44 – Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.
45 – Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.

NE PROPUSTI  Jošua 22: Biblija i Stari zavjet

Br 26: 46 – 50

46 – Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.
47 – To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
48 – Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;
49 – od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.
50 – To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.

Br 26: 51 – 55

51 – Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
52 – Jahve reče Mojsiju:
53 – “Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.
54 – Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.
55 – Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.

Br 26: 56 – 60

56 – Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini.”
57 – Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.
58 – Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.
59 – Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.
60 – Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

Br 26: 61 – 65

61 – Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.
62 – Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.
63 – To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.
64 – Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.
65 – Jer Jahve bijaše za njih rekao: “Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 26? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: