Knjiga Brojeva 27: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 27: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br 27

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 27. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 27

Br 27: 1 – 5

1 – Tada pristupiše kćeri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova iz roda Josipova sina Manašea. A imena kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
2 – One stanu pred Mojsija, pred svećenika Eleazara, pred glavare i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka pa reknu:
3 – “Naš je otac umro u pustinji. Nije pripadao družini što se pobunila protiv Jahve – Korahovoj družini – nego je umro od svoga vlastitoga grijeha. Sinova nije imao.
4 – Zašto bi se odstranilo ime našega oca iz njegova roda? Budući da nije imao sina, daj nama posjed među braćom našega oca!”
5 – Mojsije iznese njihov slučaj pred Jahvu.

Br 27: 6 – 10

6 – A Jahve reče Mojsiju:
7 – “Selofhadove kćeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji će biti njihova baština među braćom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca.
8 – Nadalje, reci Izraelcima: ‘Kad koji čovjek umre a ne imadne sina, prenesite njegovu baštinu na njegovu kćer.
9 – Ne imadne li ni kćeri, predajte baštinu njegovoj braći.
10 – Ako ne imadne ni braće, njegovu baštinu podajte braći njegova oca.

Knjiga Brojeva 27: 11 – 15

11 – Ako mu otac ne imadne braće, baštinu njegovu podajte najbližem rođaku njegova roda: neka je on uzme u posjed.’ Neka to bude zakonska odredba Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.”
12 – Jahve reče Mojsiju: “Popni se na ovo brdo Abarim i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima.
13 – A kad budeš razgledao, pridružit ćeš se svojim precima i ti, kako se pridružio i tvoj brat Aron.
14 – Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji Sin usprotivili mojim ustima umjesto da vodom očitujete moju svetost pred njihovim očima.” (To su Meripske vode kod Kadeša u Sinskoj pustinji.)
15 – A Jahvi Mojsije progovori ovako:

NE PROPUSTI  Knjiga o Jobu 16: Biblija i Stari zavjet

Br 27: 16 – 20

16 – “Neka Jahve, Bog duhova u svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovom zajednicom
17 – koji će pred njom izlaziti; koji će pred njom stupati; koji će je izvoditi i uvoditi tako da Jahvina zajednica ne bude kao stado što nema pastira.”
18 – “Uzmi Jošuu, sina Nunova!” – reče Jahve Mojsiju. “To je čovjek u kome ima duha. Na nj položi ruku svoju!
19 – Onda ga odvedi pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu te mu na njihove oči daj naredbe!
20 – Predaj mu dio svoje vlasti da ga sluša sva zajednica sinova Izraelovih.

Br 27: 21 – 23

21 – Neka pristupa k svećeniku Eleazaru, koji će za nj tražiti odluke Urima pred Jahvom. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze, oni i svi Izraelci s njim – sva zajednica.”
22 – Mojsije učini kako mu je Jahve naredio: uzme Jošuu te ga postavi pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu.
23 – Položi zatim na nj svoje ruke i dade mu svoje naredbe, kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 27? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: