Knjiga Brojeva 30: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 30: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br 30

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 30. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Knjiga Brojeva 30

Br 30: 1 – 5

1 – Sve kako mu je Jahve naredio Mojsije kaza Izraelcima.
2 – Zatim reče Mojsije glavarima plemena Izraelovih: “Ovo je Jahve naredio.
3 – Ako koji čovjek učini zavjet ili se uz zakletvu obveže da će se nečega odreći, neka ne krši svoje riječi; neka izvrši sve što iz njegovih usta izađe!
4 – Ako koja žena učini Jahvi zavjet ili se obveže da će se nečega odreći dok je još mlada, u očevu domu,
5 – a otac joj sazna za zavjet i obećanje kojim se obvezala pa joj ništa ne rekne, tada su valjani svi njezini zavjeti i valjano je svako obećanje kojim se obvezala.

Br 30: 6 – 10

6 – Ali ako joj se otac usprotivi kad sazna, nikakav njezin zavjet ni njezino obećanje kojim se vezala ne vrijedi. Jahve će joj oprostiti jer joj se otac usprotivio.
7 – Ako se uda dok je pod svojim zavjetima ili pod obećanjem koje je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta,
8 – pa njezin muž sazna i pošto je saznao ništa joj ne rekne, tada vrijede njezini zavjeti i vrijede obećanja kojima se obvezala.
9 – No ako se njezin muž usprotivi kad o tom sazna, ukida se time njezin zavjet i obećanje što je nepromišljeno izišlo iz njezinih usta. I Jahve će joj oprostiti.
10 – A zavjet udovice ili žene otpuštene i sve obveze koje je na se preuzela vrijede za nju.

Br 30: 11 – 15

11 – Ako se zavjetuje ili se obveže zakletvom na obećanje dok je u kući svoga muža,
12 – pa njezin muž sazna i ništa joj ne rekne, ne usprotivi joj se, svaki je njezin zavjet valjan i valjano je svako obećanje kojim se obvezala.
13 – Ali ako ih njezin muž proglasi ništetnim kad o njima sazna, tada ništa što je izišlo iz njezinih usta, njezini zavjeti ili preuzete obveze neće vrijediti. Muž ih je njezin poništio, i Jahve će joj oprostiti.
14 – Svaki zavjet i svaku zakletvu koja obvezuje ženu na neko mrtvenje njezin muž može uzdržati na snazi ili poništiti.
15 – Ako joj muž od dana do dana ništa ne rekne, time potvrđuje sve njezine zavjete i sva njezina obećanja kojima se obvezala; on ih je učinio valjanima ako ništa nije rekao kad je o njima čuo.

Br 30: 16 – 17

16 – Ali ako ih poništi kasnije, pošto je o njima već čuo, neka snosi njezinu krivnju.”
17 – To su uredbe koje je Jahve Mojsiju izdao za muža i njegovu ženu i za oca i njegovu kćer, koja, još mlada, živi u kući očevoj.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 30? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: