Knjiga Brojeva 34: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 34: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Br 34

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 34. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Kratica za ovu knjigu: Br. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 34

Br 34: 1 – 5

1 – Jahve reče Mojsiju:
2 – “Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: ‘Kad uđete u kanaansku zemlju, ta će vam zemlja pripasti u baštinu, zemlja kanaanska sa svojim granicama.
3 – Južna strana protezat će vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna će vam granica početi s kraja Slanog mora na istočnoj strani.
4 – Onda će vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet će na jugu do Kadeš Barnee; zatim će izaći prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone.
5 – Od Asmone granica će skrenuti prema Egipatskom potoku i izaći će na more.

Br 34: 6 – 10

6 – Zapadna granica bit će vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu.
7 – A ovo će vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor;
8 – s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; završetak granice bit će Sedada.
9 – Onda će se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To će vam biti sjeverna granica.
10 – Za svoju istočnu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Šefama.

Br 34: 11 – 15

11 – Granica će se spuštati od Šefama do Rible, istočno od Ajina. Odande će se granica spustiti i doprijeti do istočne obale Kineretskog jezera.
12 – Iza toga spustit će se granica niz Jordan da završi u Slanome moru. To će biti vaša zemlja sa svojim granicama naokolo.'”
13 – Tada Mojsije naredi Izraelcima: “To je zemlja koju ćete kockom dobiti u baštinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena.
14 – Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama već primiše svoju baštinu, kao što je svoju baštinu primila i polovica plemena Manašeova.
15 – Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istočne strane.”

Knjiga Brojeva 34: 16 – 20

16 – Jahve reče Mojsiju:
17 – “Ovo su imena ljudi koji će vam zemlju podijeliti: svećenik Eleazar i Nunov sin Jošua;
18 – i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje.
19 – Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina;
20 – Šemuel, sin Amihudov, od plemena Šimunova;

Br 34: 21 – 25

21 – Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova;
22 – knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca.
23 – Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manašeovaca;
24 – knez Kemuel, sin Šiftanov, od plemena Efrajimovaca;
25 – knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca;

Br 34: 26 – 29

26 – knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca;
27 – knez Ahihud, sin Šelomijev, od plemena Ašerovaca;
28 – knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca.”
29 – To su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdijele baštinu u zemlji kanaanskoj.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 34? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: