Knjiga Brojeva 4: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 4: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 4. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 4

1 – Jahve reče Mojsiju i Aronu:
2 – “Izdvojite između sinova Levijevih glavare Kehatovih sinova po rodovima i porodicama njihovim:
3 – od trideset godina naviše, sve do pedeset godina – sve koji mogu ući u red da vrše službe u Šatoru sastanka.
4 – A služba je Kehatovih sinova u Šatoru sastanka: briga za svetinje nad svetinjama.
5 – Kad se tabor diže na put, neka uđu Aron i njegovi sinovi te skinu zaštitnu zavjesu i njom pokriju Kovčeg svjedočanstva.

6 – 10

6 – Neka onda na nj stave pokrivalo od fine kože, a po njemu neka razastru platno, potpuno ljubičasto. Potom neka Kovčegu namjeste motke.
7 – Po stolu prinošenja neka prostru ljubičasto platno. Onda neka na nj stave zdjele, žlice, krčage i vrčeve za ljevanice. Kruh neprekidnog prinošenja neka također bude na njemu.
8 – To neka prekriju tamnocrvenim platnom, a preko njega neka prebace pokrivalo od fine kože. Potom neka stolu namjeste motke.
9 – Neka zatim uzmu ljubičasto platno i pokriju svijećnjak za svjetlo i njegove svjetiljke, njegove usekače, njegove lugare i sve posude za ulje kojima se ono poslužuje.
10 – Neka ga stave sa svim njegovim priborom na pokrivalo od fine kože pa polože na nosiljku.

11 – 15

11 – Po zlatnom žrtveniku neka razastru ljubičasto platno i prekriju ga pokrivalom od fine kože. Potom neka mu namjeste motke.
12 – Neka sad uzmu sav pribor što se upotrebljava za službu u Svetištu pa ga stave na ljubičasto platno i onda prekriju pokrivačem od fine kože. Zatim neka sve to polože na nosiljku.
13 – Neka pometu pepeo sa žrtvenika i po njemu razastru crveno platno.
14 – Na nj neka postave sav pribor što se upotrebljava za službu: kadionike, viljuške, lopatice i zdjele – sve posuđe za žrtvenik. Po njemu onda neka razastru pokrivalo od fine kože. Zatim neka namjeste motke.
15 – Pošto Aron i njegovi sinovi završe pokrivanje Svetišta i svega svetog posuđa, u času kad imadne tabor krenuti na put, neka dođu potomci Kehatovi da to ponesu. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu. To je dužnost Kehatovih potomaka u Šatoru sastanka.

16 – 20

16 – A Eleazar, sin svećenika Arona, neka se brine za ulje svijećnjaka, za mirisni kad, za trajnu prinosnicu i za ulje pomazanja; neka se brine za sve Prebivalište, za sve što je u njemu – za Svetište i njegovo posuđe.”
17 – Jahve reče Mojsiju i Aronu:
18 – “Ne dopustite da nestane pleme rodova Kehatovih između levita.
19 – Ovako postupajte s njima, da žive i ne izginu primičući se najvećim svetinjama: neka dođu Aron i njegovi sinovi da postave svakoga od njih na njegovu službu i uz njegovu dužnost.
20 – Oni neka ne ulaze ni da začas pogledaju Svetište da ne bi poginuli.”

Knjiga Brojeva 4: 21 – 25

21 – Jahve reče Mojsiju:
22 – “Popiši i Geršonove sinove po njihovim porodicama i njihovim rodovima, od trideset godina naviše, sve do pedesete godine;
23 – popiši ih sve koji mogu ići u red da vrše službu u Šatoru sastanka.
24 – A ovo je služba rodova Geršonovaca pri radu i prenošenju:
25 – neka nose zavjese Prebivališta, Šator sastanka s njegovim krovom, pokrivalo od fine kože što je povrh njega, i zavjesu na ulazu u Šator sastanka;

26 – 30

26 – onda, dvorišne zavjese, zavjesu s vrata na ulazu u predvorje što opkoljuje Prebivalište i žrtvenik, konopce i sav pribor za njihovu službu; što god treba oko tih stvari raditi, neka učine.
27 – Neka Geršonovci obavljaju sve svoje dužnosti – sve što imaju nositi i sve što imaju raditi – po nalogu Arona i njegovih sinova. Njihovoj brizi povjerite sve što treba da nose.
28 – To je služba rodova Geršonovaca u Šatoru sastanka. Njihova služba neka bude pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.”
29 – “Sinove Merarijeve popiši po rodovima i porodicama njihovim.
30 – Popiši ih od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka.

31 – 35

31 – Za sve njihove službe u Šatoru sastanka dužnost im je da nose trenice za Prebivalište, njegove priječnice, njegove stupce i njegova podnožja;
32 – stupce što okružuju predvorje, njihova podnožja, njihove kočiće, njihove konopce, sa svim priborom za njihovu službu. Poimenično popišite predmete što su im povjereni da ih nose.
33 – To je služba rodova Merarijevaca u svemu što imaju činiti u Šatoru sastanka pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.”
34 – Mojsije, Aron i glavari zajednice popisali su Kehatove sinove po njihovim rodovima i porodicama –
35 – sve koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka, od trideset godina naviše, sve do pedeset godina.

36 – 40

36 – I popisanih po njihovim rodovima bijaše dvije tisuće sedam stotina i pedeset.
37 – To je popis rodova Kehatovaca, svih koji su služili u Šatoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na zapovijed što je Jahve dade Mojsiju.
38 – Popisanih sinova Geršonovih po njihovim rodovima i porodicama,
39 – od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, svih koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka –
40 – popisanih, dakle, po njihovim rodovima i porodicama bijaše dvije tisuće šest stotina i pedeset.

41 – 45

41 – To je popis rodova Geršonovaca, svih koji su služili u Šatoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na Jahvinu zapovijed.
42 – Popis rodova Merarijevih sinova po njihovim rodovima i porodicama,
43 – od trideset godina naviše, sve do pedeset godina, svih koji mogu ući u red da vrše službu u Šatoru sastanka –
44 – popisanih, dakle, po njihovim rodovima bijaše tri tisuće dvjesta.
45 – To je popis Merarijevaca što su ga sastavili Mojsije i Aron na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju.

46 – 49

46 – Svih, dakle, popisanih levita koje su popisali Mojsije, Aron i glavari izraelski po njihovim rodovima i porodicama, od trideset godina naviše do pedeset godina –
47 – svih koji su ušli u službu posluživanja i službu prenošenja u Šatoru sastanka –
48 – bilo je osam tisuća pet stotina i osamdeset.
49 – Na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju svakoga su unijeli u popis prema onom u čemu je služio i što je prenosio. Popisali su ih kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: