Knjiga Brojeva 7: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Brojeva 7: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Brojeva 7. Knjiga Brojeva je četvrta knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga Brojeva 7

1 – U onaj dan kad Mojsije završi podizanje Prebivališta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posuđem, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom,
2 – pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje,
3 – i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova – jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište.
4 – Tada Jahve progovori Mojsiju:
5 – “Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi.”

6 – 10

6 – Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima.
7 – Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi,
8 – a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
9 – Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima.
10 – Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik,

11 – 15

11 – Jahve progovori Mojsiju: “Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!”
12 – Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.
13 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu.
14 – Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
15 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

16 – 20

16 – jedan jarac za žrtvu okajnicu,
17 – a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina.
18 – Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca.
19 – Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
20 – onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana;

21 – 25

21 – jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
22 – jednog jarca za okajnicu,
23 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina.
24 – Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov.
25 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

26 – 30

26 – jedna zlatna posudica puna tamjana;
27 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
28 – jedan jarac za okajnicu,
29 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina.
30 – Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov.

Knjiga Brojeva 7: 31 – 35

31 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
32 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
33 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
34 – jedan jarac za okajnicu,
35 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina.

36 – 40

36 – Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev.
37 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
38 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
39 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
40 – jedan jarac za okajnicu,

41 – 45

41 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina.
42 – Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov.
43 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
44 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
45 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

46 – 50

46 – jedan jarac za okajnicu,
47 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina.
48 – Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov.
49 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;
50 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

51 – 55

51 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu,
52 – jedan jarac za okajnicu,
53 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina.
54 – Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov.
55 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

56 – 60

56 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
57 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
58 – jedan jarac za okajnicu,
59 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina.
60 – Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev.

Knjiga Brojeva 7: 61 – 65

61 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
62 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana,
63 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
64 – jedan jarac za okajnicu,
65 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina.

66 – 70

66 – Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev.
67 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu;
68 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
69 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
70 – jedan jarac za okajnicu,

71 – 75

71 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina.
72 – Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov.
73 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
74 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;
75 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

76 – 80

76 – jedan jarac za okajnicu,
77 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina.
78 – Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov.
79 – Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;
80 – onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

81 – 85

81 – jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;
82 – jedan jarac za okajnicu,
83 – a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina.
84 – To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica.
85 – Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela.

86 – 89

86 – Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela.
87 – Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca.
88 – Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan.
89 – Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govorio.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Brojeva 7? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: