Knjiga Izlaska 25: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Izlaska 25: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Izlaska 25. Knjiga Izlaska druga je knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga Izlaska 25

1 – Jahve reče Mojsiju:
2 – “Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca.
3 – A primajte ove darove: zlato, srebro i tuč;
4 – ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan;
5 – učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo;

6 – 10

6 – ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje;
7 – oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik.
8 – Neka mi sagrade Svetište da mogu boraviti među njima.
9 – Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem.”
10 – “Od bagremova drva neka naprave Kovčeg: dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok.

11 – 15

11 – Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata.
12 – Salij za nj četiri zlatna koluta; prikuj ih za četiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge.
13 – Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj.
14 – Onda provuci motke kroz kolutove sa strana Kovčega da se na njima Kovčeg nosi.
15 – Neka motke ostanu u kolutima Kovčega; neka se iz njih ne izvlače.

16 – 20

16 – Svjedočanstvo koje ću ti predati – u Kovčeg položi.”
17 – “Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol.
18 – Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta.
19 – Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad.
20 – Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u Pomirilište.

NE PROPUSTI  Molitve za blagoslov jela koje će vam sigurno pomoći

21 – 25

21 – Stavi na Kovčeg Pomirilište, a u Kovčeg položi ploče Svjedočanstva što ću ti ih dati.
22 – Tu ću se ja s tobom sastajati i ozgo ću ti, iznad Pomirilišta – između ona dva kerubina što su na Kovčegu ploča Svjedočanstva – saopćavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima.”
23 – “Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.
24 – U čisto ga zlato obloži i načini mu naokolo završni pojas od zlata.
25 – Naokolo mu načini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata.

26 – 30

26 – Nadalje, uspravi mu četiri koluta od zlata pa mu ih pričvrsti na njegova četiri nožna ugla.
27 – Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola.
28 – Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima će se stol nositi.
29 – Za nj onda napravi: zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa. Načini ih od čistoga zlata.
30 – Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh.”

31 – 35

31 – “Načini svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove čaše, čaške i latice – sve neka bude od jednoga komada.
32 – Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka.
33 – Na jednome kraku neka budu tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijećnjaka.
34 – Na samome svijećnjaku neka budu četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama.
35 – Čaška ispod dva kraka, sačinjavajući jedan komad s njime; onda čaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa čaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali.

NE PROPUSTI  Estera 5: Biblija i Stari zavjet

36 – 40

36 – Njihove čaške i njihovi krakovi sačinjavat će jedan komad s njim – sve skovano u jednome komadu od čistoga zlata.
37 – Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda.
38 – Usekači i pepeljare za njih neka su od čistoga zlata.
39 – Upotrijebi talenat čistoga zlata za svijećnjak i sav njegov pribor.
40 – Pazi! Načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Izlaska 25? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: