Knjiga Izlaska 39: Biblija i Stari zavjet

Knjiga Izlaska 39: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga Izlaska 39. Knjiga Izlaska druga je knjiga Starog zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga Izlaska 39

1 – Od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izrađeno ruho za službu u Svetištu; naprave svetu odjeću Aronu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
2 – Oplećak naprave od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
3 – Skuju zlatne pločice, a onda ih na niti izrežu da ih vještački uvezu u ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.
4 – Za oplećak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja;
5 – tkanica što je na njemu stajala bila je napravljena od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on, i u jednome komadu s njim, kako je Jahve naredio Mojsiju.

6 – 10

6 – Kamenje oniksa optoče obrubom od zlata. Na njima su, kao što se režu pečati, bila urezana imena Izraelovih sinova.
7 – Njih stave na poramenice oplećka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim, kako je Jahve naredio Mojsiju.
8 – I naprsnik izrade radovima vještaka kao i oplećak: od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
9 – Naprsnik načiniše četverouglast, dvostruk; bio je pedalj dug, pedalj širok, a predvostručen.
10 – Umetnu u nj četiri reda dragulja. Prvi red bijaše od rubina, topaza i alema;

11 – 15

11 – drugi red od smaragda, safira i ametista;
12 – treći red od hijacinta, ahata i leca;
13 – a četvrti red od krizolita, oniksa i jaspisa. Sve je bilo zlatom obrubljeno.
14 – Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. Na broj ih je bilo dvanaest, kao i njihovih imena. Bila su urezana kao i pečati – svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena.
15 – Za naprsnik naprave lančiće od čistoga zlata kao zasukane uzice.

16 – 20

16 – Naprave zatim dva zlatna okvira i dva zlatna kolutića pa pričvrste oba kolutića za dva gornja ugla naprsnika.
17 – Sad privežu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutića što su bila pričvršćena za uglove naprsnika.
18 – Druga dva kraja zasukanih uzica pričvrste za dva okvira. Tako ih povežu za poramenice oplećka sprijeda.
19 – Potom načine dva zlatna kolutića pa ih pričvrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub, okrenut prema oplećku.
20 – Još naprave dva zlatna kolutića te ih pričvrste za donji, prednji kraj poramenice oplećka, pokraj mjesta gdje se veže, povrh tkanice oplećka.

21 – 25

21 – Svežu kolutiće naprsnika s kolutićima oplećka modrom vrpcom, tako da naprsnik stoji nad tkanicom oplećka i da se s oplećka ne mogne odvojiti, kako je Jahve Mojsiju naredio.
22 – Naprave i ogrtač za oplećak, sav satkan od ljubičastog prediva.
23 – U sredini je ogrtača bio prorez kao otvor na oklopu, prorez naokolo opšiven, da se ogrtač ne podere.
24 – O donjem rubu ogrtača načine šipke od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
25 – A načine i zvonca od čistog zlata, pa zvonca privežu među šipke; sve naokolo donjeg ruba ogrtača između šipaka:

26 – 30

26 – zvonce pa šipak, zvonce pa šipak okolo donjeg ruba ogrtača za vršenje službe, kako je Jahve naredio Mojsiju.
27 – Zatim od otkanog lana načine košulje Aronu i njegovim sinovima;
28 – a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gaće načine od prepredenog lana.
29 – I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, iglama izvezeni, kako je Jahve Mojsiju naredio.
30 – Načine i ploču, sveti vijenac, od čistoga zlata i na njoj urežu natpis kako se urezuje na pečatnome prstenu: “Posvećen Jahvi.”

31 – 35

31 – Za nju privežu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju.
32 – Tako su bili završeni svi radovi na Prebivalištu, Šatoru sastanka. Izraelci su sve načinili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da načine.
33 – Onda donesu Mojsiju Prebivalište, Šator i sav njegov pribor: njegove kuke, njegove trenice, njegove priječnice, njegove stupove i njegova podnožja;
34 – pokrov od učinjenih ovnujskih koža, pokrov od finih koža, zavjesu za zaklon;
35 – Kovčeg svjedočanstva s njegovim motkama i Pomirilištem;

36 – 40

36 – stol i sav njegov pribor, prinesene hljebove,
37 – svijećnjak od čistoga zlata s njegovim svijećama – svijeće već u red stavljene – i sav njegov pribor i ulje za svjetlo;
38 – zlatni žrtvenik, ulje za pomazanje, miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz Šatora;
39 – žrtvenik od tuča s tučanom rešetkom; njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;
40 – zavjese za dvorište; njihove stupove i njihova podnožja, zavjesu za dvorišni ulaz, njegova užeta i njihove kočiće – sav pribor za službu u Prebivalištu, za Šator sastanka;

41 – 43

41 – lijepo izrađeno ruho za službu u Svetištu – svetu odjeću za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova.
42 – Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili.
43 – Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovršili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga Izlaska 39? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: