Knjiga postanka 11: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 11: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 11. Knjiga Postanka prva je knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih grešaka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga postanka 11

1 – Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste.
2 – Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane.
3 – Jedan drugome reče: “Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!” Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku.
4 – Onda rekoše: “Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!”
5 – Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji.

6 – 10

6 – Jahve reče. “Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti.
7 – Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.”
8 – Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada.
9 – Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji. Rodoslovlja od Šema do Abrahama
10 – Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina – dvije godine poslije Potopa – rodi mu se Arpakšad.

11 – 15

11 – Po rođenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
12 – Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah.
13 – Po rođenju Šelahovu Arpakšad je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
14 – Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber.
15 – Po rođenju Eberovu Šelah je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.

16 – 20

16 – Kad su Eberu bile trideset i četiri godine, rodi mu se Peleg.
17 – Po rođenju Pelegovu Eber je živio četiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
18 – Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu.
19 – Po rođenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
20 – Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug.

21 – 25

21 – Po rođenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
22 – Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor.
23 – Po rođenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
24 – Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah.
25 – Po rođenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

26 – 32

26 – Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.
27 – Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot.
28 – Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.
29 – Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kći Harana, oca Milke i Jiske.
30 – Saraja bijaše nerotkinja – nije imala poroda.
31 – Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.
32 – Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Ter ah umrije u Haranu.

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga postanka 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: