Knjiga postanka 13: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 13: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 13. Knjiga Postanka prva je knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih nedostataka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo greške ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga postanka 13

1 – Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim.
2 – Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.
3 – Od postaje do postaje iz Negeba išao je do Betela,
4 – do mjesta na kojem je bio postavio šator, između Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino.
5 – I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora,

6 – 10

6 – tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti.
7 – Svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani.
8 – Zato Abram reče Lotu: “Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih – pa mi smo braća!
9 – Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo.”
10 – Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. – Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. –

11 – 18

11 – Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga.
12 – Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome.
13 – A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve.
14 – Jahve reče Abramu, pošto se Lot od njega rastao: “Oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu;
15 – jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i tvome potomstvu zauvijek.
16 – Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti.
17 – Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko jer ću je tebi predati.”
18 – Abram digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi.

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga postanka 13? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: