Knjiga postanka 22: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 22: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 22. Knjiga postanka prva je knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo sve nedostatke ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga postanka 22

1 – Poslije tih događaja Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: “Abrahame!” On odgovori: “Evo me!”
2 – Bog nastavi: “Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.”
3 – Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog označio.
4 – Treći dan Abraham podigne oči i opazi mjesto izdaleka.
5 – Abraham onda reče slugama: “Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i dječak odosmo gore da se poklonimo, pa ćemo se vratiti k vama”.

6 – 10

6 – Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako pođu obojica zajedno.
7 – Onda Izak reče svome ocu Abrahamu: “Oče!” “Evo me, sine!” – javi se on. “Evo kremena i drva,” opet će sin, “ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?”
8 – Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, sine moj!” – odgovori Abraham. I nastave put
9 – Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svog sina Izaka i položi ga po drvima na žrtvenik.
10 – Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina.

NE PROPUSTI  Izaija 5: Biblija i Stari zavjet

11 – 15

11 – Uto ga zovne s neba anđeo Jahvin i poviče: “Abrahame! Abrahame!” “Evo me!” – odgovori on.
12 – “Ne spuštaj ruku na dječaka”, reče, “niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga.”
13 – Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svoga sina.
14 – Onome mjestu Abraham dade ime “Jahve proviđa”. Zato se danas veli: “Na brdu Jahvina proviđanja.”
15 – Anđeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put

16 – 20

16 – i reče: “Kunem se samim sobom, izjavljuje Jahve: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina,
17 – svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati v rata svojih neprijatelja.
18 – Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.”
19 – Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer Šebu. U Beer Šebi se Abraham nastani.
20 – Poslije tih događaja obavijeste Abrahama: “I tvome bratu Nahoru Milka je porodila djecu:

21 – 24

21 – njegova prvorođenca Usa, brata mu Buza i Kemuela – oca Aramova,
22 – Keseda, Haza, Pildaša, Jidlafa i Betuela.”
23 – Betuel je bio otac Rebekin. Njih je osam rodila Milka Nahoru, Abrahamovu bratu.
24 – njegova suložnica, kojoj bijaše ime Reuma, rodila je Tebaha, Gahama, Tahaša i Maaku.

NE PROPUSTI  Kuran poglavlje 89: Al-Fagr - Zora

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga postanka 22? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: