Knjiga postanka 30: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 30: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 30. Knjiga postanka prva je knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga postanka 30

1 – Vidjevši Rahela da Jakovu ne rađa djece, postade zavidna svojoj sestri pa reče Jakovu: “Daj mi djecu! Inače ću svisnuti!”
2 – Jakov se razljuti na Rahelu te reče. “Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?”
3 – A ona odgovori: “Evo moje sluškinje Bilhe: uđi k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj.”
4 – Dade mu dakle svoju sluškinju Bilhu za ženu, i Jakov priđe k njoj.
5 – Bilha zače te Jakovu rodi sina.

6 – 10

6 – Tada Rahela reče: “Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina.” Stoga mu nadjenu ime Dan.
7 – Rahelina sluškinja Bilha opet zače i rodi Jakovu drugoga sina.
8 – Tada Rahela reče: “Žestoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila.” Tako mu nadjenu ime Naftali.
9 – A vidjevši Lea da je prestala rađati, uzme svoju sluškinju Zilpu pa je dade Jakovu za ženu.
10 – I kad je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina,

11 – 15

11 – Lea uskliknu: “Koje sreće!” Tako mu nadjenu ime Gad.
12 – Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina,
13 – i Lea opet uskliknu: “Blago meni! Žene će me zvati blaženom!” Tako mu nadjenu ime Ašer.
14 – Jednoga dana, u vrijeme pšenične žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavčice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reče Lei: “Daj mi od ljubavčica svoga sina!”
15 – A Lea odgovori: “Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoćeš da od mene uzmeš i ljubavčice moga sina?” Rahela odgovori: “Pa dobro, neka s tobom noćas leži u zamjenu za ljubavčice tvog sina.”

NE PROPUSTI  Tužaljke 1: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – ad je Jakov navečer stigao iz polja, Lea mu iziđe u susret pa reče: “Treba da dođeš k meni, jer sam te unajmila za ljubavčice moga sina.” One je noći on s njom ležao.
17 – Bog usliša Leu; ona zače te Jakovu rodi petog sina.
18 – Onda Lea reče: “Bog mi je uzvratio nagradom što sam ustupila svoju sluškinju svome mužu.” Stoga sinu nadjenu ime Jisakar.
19 – Lea opet zače i rodi Jakovu šestoga sina.
20 – Onda Lea reče: “Bog me obdari dragocjenim darom; sada će mi moj muž dati darove: tÓa rodila sam mu šest sinova.” Tako mu nadjenu ime Zebulun.

21 – 25

21 – Zatim rodi kćer te joj nadjenu ime Dina.
22 – Uto se Bog sjeti Rahele: Bog je usliša i otvori njezinu utrobu.
23 – Ona zače i rodi sina te reče: “Ukloni Bog moju sramotu!”
24 – Nadjene mu ime Josip, rekavši: “Neka mi Jahve pridoda drugog sina!”
25 – Pošto je Rahela rodila Josipa, Jakov reče Labanu: “Pusti me da idem u svoj zavičaj!

26 – 30

26 – Daj mi moje žene za koje sam te služio i moju djecu da mogu otići: ta dobro znaš kako sam te služio.”
27 – A Laban mu odgovori: “Ne idi, ako si mi prijatelj. Znam da me Jahve blagoslivljao zbog tebe.”
28 – I nadoda: “Odredi plaću koju želiš od mene, i dat ću ti.”
29 – On mu odgovori: “Ti dobro znaš što je moja služba značila za te i kako je tvome blagu bilo sa mnom.
30 – Malenkost što si je imao prije nego sam ja došao povećala se vrlo mnogo, jer kuda god sam prolazio Jahve te blagoslivljao na mojim koracima. A sad je vrijeme da poradim i za svoj dom.”

31 – 35

31 – On upita: “Koliko da ti platim?” Jakov odgovori: “Nemoj mi platiti ništa! Ako mi učiniš ovo, opet ću na pašu goniti i čuvati tvoje stado.
32 – Daj da prođem danas kroz tvoje stado i od njega izlučim svaku garavu ovcu i svaku šarenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaća!
33 – A ubuduće kad budeš svojim očima provjeravao moju naplatu, moje će poštenje biti svjedok za mene: nađe li se među mojim kozama ijedna koja ne bude šarena ili naprugana, ili među ovcama koja ne bi bila garava, neka se smatra ukradenom!”
34 – Laban reče: “Dobro, neka bude kako si kazao.”
35 – Ali toga dana Laban izluči naprugane i šarene jarce i sve riđaste i šarene koze – svaku koja je na sebi imala bijelo – i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima.

NE PROPUSTI  Jeremija 7: Biblija i Stari zavjet

36 – 40

36 – I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda.
37 – A Jakov uzme zelenih mladica od topola, badema i platana; na njima izreza bijele pruge, otkrivši bjeliku na mladicama.
38 – Pruće tako isprugano postavi u korita, u pojila iz kojih se stoka napajala. A kako se stoka parila kad je na vodu dolazila,
39 – to su se jarci parili uz pruće, pa su koze kozile prugaste, riđaste i šarene kozliće.
40 – Tako je i ovce Jakov bio izlučio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima što su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije miješao s Labanovim stadima.

41 – 43

41 – Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio pruće u korita, baš pred oči živine, tako da se pari pred prućem.
42 – Ali ga pred kržljavu marvu nije stavljao. Tako je kržljava zapadala Labana, a dobro razvijena Jakova.
43 – Čovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga postanka 30? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: