Knjiga postanka 4: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 4: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati dio Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 4. Knjiga Postanka je prva knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, navedite nam to u komentarima i nastojati ćemo da to ispravimo u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Biblija i Stari zavjet: Knjiga postanka 4

1 – Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: “Muško sam čedo stekla pomoću Jahve!”
2 – Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik.
3 – I jednoga dana Kajin prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova.
4 – A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu,
5 – A na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi.

6 – 10

6 – I Jahve reče Kajinu: “Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno?
7 – Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba; još mu se možeš oduprijeti.”
8 – Kajin pak reče svome bratu Abelu: “Hajdemo van!” I našavši se na polju, Kajin skoči na brata Abela te ga ubi.
9 – Potom Jahve zapita Kajina: “Gdje ti je brat Abel?” “Ne znam”, odgovori. “Zar sam ja čuvar brata svoga?”
10 – Jahve nastavi: “Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče.

11 – 15

11 – Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga!
12 – Obrađivat ćeš zemlju, ali ti više neće davati svoga roda. Vječni ćeš skitalica na zemlji biti!”
13 – A Kajin reče Jahvi: “Kazna je moja odviše teška da se snosi.
14 – Evo me tjeraš danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vječni lutalac na zemlji – tko me god nađe, može me ubiti.”
15 – A Jahve mu reče: “Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu će se izvršiti!” I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije.

NE PROPUSTI  Prva knjiga o Makabejcima 9: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istočno od Edena, i ondje se nastani. Kajinovo potomstvo
17 – Kajin pozna svoju ženu te ona zače i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina – Henok.
18 – Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela poteče Metušael, od Metušaela Lamek.
19 – Lamek uzme dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila.
20 – Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom.
21 – Bratu mu bijaše ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu.

21 – 26

22 – Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i željezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaše ime Naama.
23 – Lamek prozbori svojim ženama: “Ada i Sila, glas moj poslušajte! Žene Lamekove, čujte mi besjedu: Čovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo.
24 – Ako će Kajin biti osvećen sedmerostruko, Lamek će sedamdeset i sedam puta!” Šet i njegovo potomstvo
25 – Adam pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. Reče ona: “Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin.”
26 – Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se počelo zazivati ime Jahvino.

Koji su vam najljepši dijelovi iz Knjiga postanka 4? Možete nam reći u komentarima ove objave. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: