Knjiga postanka 6: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka 6: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija – Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka 6. Knjiga postanka je prva knjiga Staroga zavjeta i Petoknjižja, to jest židovske Tore. Ako u tekstu ispod ima bilo kakvih nedostataka, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Knjiga postanka 6

1 – Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile,
2 – opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli.
3 – Onda Jahve reče: “Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.”
4 – U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.
5 – Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.

6 – 10

6 – Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.
7 – Reče Jahve: “Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao što sam ih napravio.”
8 – Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.
9 – Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio.
10 – Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet. Noa sprema lađu

11 – 15

11 – U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.
12 – I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila – tÓa svako se biće na zemlji izopačilo –
13 – reče Bog Noi: “Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.
14 – Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju načini s prijekletima i obloži je iznutra i izvana paklinom.
15 – A pravit ćeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu.

NE PROPUSTI  Judita 5: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Na korablji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji načini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat.
17 – Ja ću, evo, pustiti potop – vode na zemlju – da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti.
18 – A s tobom ću učiniti Savez; ti ćeš ući u korablju – ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova.
19 – A od svega što je živo – od svih bića – uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko.
20 – Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi.

21 – 22

21 – Sa sobom uzmi svega za jelo pa čuvaj da bude hrane tebi i njima.”
22 – Učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio.

Koji su vam najljepši dijelovi iz poglavlja Knjiga postanka 6? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.