Knjiga postanka poglavlje 2: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka poglavlje 2: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Biblija i Stari zavjet

Ispod možete pročitati dio Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka poglavlje 2. Knjiga Postanka je prva knjiga Staroga zavjeta i židovske Tore. Ako bilo koji ovog poglavlja ima neke nepravilnosti, slobodno to navedite u komentarima na dnu ove objave i to ćemo nastojati ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari i Novi zavjet – MENU

Biblija: Stari zavjet – Knjiga postanka poglavlje 2

1 – Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom.
2 – I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.
3 – I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.
4 – To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Drugi izvještaj o stvaranju – Raj zemaljski Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju,
5 – Još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje.

Knjiga postanka 2: 6 – 10

6 – Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku.
7 – Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.
8 – I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio.
9 – Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla – pogledu zamamljiva a dobra za hranu – i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla.
10 – Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt; odatle se granala u četiri kraka.

Knjiga postanka 2: 11 -20

11 – Prvom je ime Pišon, a optječe svom zemljom havilskom, u kojoj ima zlata.
12 – Zlato je te zemlje dobro, a ima ondje i bdelija i oniksa.
13 – Drugoj je rijeci ime Gihon, a optječe svu zemlju Kuš.
14 – Treća je rijeka Tigris, a teče na istok od Ašura; četvrta je Eufrat.
15 – Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.
16 – Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: “Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi,

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 24: Biblija i Stari zavjet

Knjiga postanka: 17 – 20

17 – ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!”
18 – I reče Jahve, Bog: “Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.”
19 – Tada Jahve, Bog, načini od zemlje sve životinje u polju i sve ptice u zraku i predvede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime.
20 – Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.

Knjiga postanka 2: 21 – 25

21 – I načini Jahve, Bog, čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna pa ih odjenu.
22 – Zatim reče Bog: “Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!”
23 – Zato ga Jahve, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obrađuje zemlju iz koje je i uzet.
24 – Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.
25 – Bijahu oboje goli – čovjek i njegova žena – ali ne osjećahu stida.

Koji vam je najljepši dio iz Biblije i Starog zavjeta Knjiga postanka poglavlje 2? Možete nam reći u komentarima. Hvala unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: