Drugi Kristov dolazak: Dan Gospodnji i uništenje antikrista

Drugi Kristov dolazak: Uznesenje Crkve i uništenje antikrista
Vjera i religija – Isus Krist

Oči svakog vjernika uperene su prema Kristu i na drugi Kristov dolazak. U ovom svijetu živimo dan po dan, jačajući se svakodnevno u otkrivenju, mudrosti, pobožnosti i sili, iščekujući dan kad ćemo otići u svoju pravu domovinu na nebesima. Netko će to ostvariti tako što će završiti život u tijelu, a netko će imati privilegiju dočekati Kristov drugi dolazak i biti živ uznesen Njemu u susret. Obje varijante zahtijevaju od nas da život provedemo u odanosti Kristu i Njegovoj riječi.

Svi očekuju drugi Kristov dolazak

Svi vjernici očekuju Kristov drugi dolazak, ali nažalost mnogi su se priklonili ljudskim naukama i popularnim crkvenim trendovima umjesto otkrivenju Božje riječi. U ovom tekstu želim biblijski argumentirati da će se drugi Kristov dolazak sa svim pratećim događajima odigrati za vrijeme velike nevolje. Ne prije, kako to promovira kriva nauka poznata kao pre tribe rapture.

Također želim osvijetliti važnost ovog pitanja kako ne bismo upali u zamku ovog danas vrlo popularnog razmišljanja: “Nije toliko važno vjerujemo li u uznesenje prije ili velike nevolje, glavno je da vjerujemo i dočekamo Krista.”

Jedan propovjednik je pronicljivo zaključio vezano za ovu temu: “Ukoliko želiš biti popularan i prihvaćen u crkvenim krugovima samo moraš propovijedati uznesenje prije velike nevolje!”

Iskreno rečeno, to jako dobro zvuči i prihvatljivije je našem tjelesnom i komfornom načinu razmišljanja. Krist će uzeti Crkvu iz svijeta prije utjelovljenja antikrista i velikih nevolja. Taj užas kakav nije viđen od postanka svijeta namijenjen je samo za bezbožan svijet. Prilikom drugog Kristovog dolaska doći će do uništenja antikristovog kraljevstva na zemlji. Ovo je temelj pre trib rapture učenja i promovira se danas u gotovo svim poznatijim denominacijama.

Gruba manipulacija i iskrivljavanje Božje riječi

Čak i neki zastupnici ovog krivog učenja priznaju da se ono ne može izričito biblijski dokazati, nego posredstvom “čitanja između redaka”, kontekstualnim navlačenjem i terminološkom slagalicom događaja koja je rezultat toga kako oni (njihove crkve) žele da se stvari u posljednjem vremenu odigraju. Pogledajmo zašto su glavne teze pre trib rapture protivne Božjoj riječi.

Razdvojiti uznesenje Crkve i drugi Kristov dolazak

Prije bilo kojeg drugog krivog tumačenja najprije je bilo nužno razdvojiti uznesenje Crkve i drugi Kristov dolazak, prikazujući ih kao značajno vremenski odvojene događaje i vidove Božje intervencije. Bez ove teorije cijela teza o pre trib rapture bila bi naravno besmislena.

Mi u Pismu vidimo da su proroci, Krist i apostoli koristili termin Dan Gospodnji kao zbirni naziv svih Božjih intervencija u posljednjim vremenima. Nitko od spomenutih ni jednom nije izjavio da će prvo biti uznesena Crkva. Tek onda dolazi do ustanovljenja antikristovog kraljevstva u svijetu.

Upravo suprotno, uznesenje Crkve i uništenje antikristovog kraljevstva prikazani su u Pismu kao dvije Božje intervencije koje se paralelno, a ne s višegodišnjim vremenskim odmakom, odvijaju u Danu Gospodnjem, što je sinonim drugog Kristovog dolaska.

Prvo uskrsnuće umrlih u Kristu i antikristova vlast u svijetu

Pročitajmo što apostol Pavao kaže o Danu Gospodnjem vezano za uznesenje Crkve: “Jer vam ovo kazujemo po Gospodnjoj riječi: mi koji živimo, koji ostajemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći one koji su usnuli. Jer će sam Gospodin na dani znak, a na arkanđelov glas, na zvuk Božje trube sići s neba i umrli u Kristu će prvi uskrsnuti. Onda ćemo mi koji živimo, koji smo ostali, biti zajedno s njima uzeti u oblake, ususret Gospodinu u visine i tako ćemo svagda biti s Gospodinom.” (1. Solunjanima 4:15-17)

Iz Pavlovih riječi saznajemo da će prilikom uznesenja Crkve u Danu Gospodnjem prvo doći do uskrsnuća umrlih u Kristu. To je u Pismu nazvano prvo uskrsnuće i blaženima i svetima su proglašeni svi oni koji su dionici tog uskrsnuća (Otkrivenje 20:6)

O nekim aspektima iz dvadesetog poglavlja Knjige Otkrivenja bit će riječi kasnije. Sad pogledajmo kako se krivo učenje pre trib rapture reflektira u svjetlu onog što čitamo na početku poglavlja. Prema učenju pre tribe rapture u vrijeme velike nevolje i antikristovog kraljevstva u svijetu više nema Crkve. Ona je navodno uznesena godinama prije. Međutim, od prvog stiha nadalje nedvosmisleno je opisana kronologija događaja koja u komadiće razbija tu teoriju.

Kronologija događaja

Naime, pisac se nadovezuje na uništenje antikrista iz devetnaestog poglavlja i opisuje kako anđeo svezuje sotonu i baca ga u bezdan na tisuću godina. Potom u viđenju opisuje duše svih onih koji se za vrijeme velike nevolje nisu poklonili kipu Zvijeri i njezinoj slici. Ono što sad povezujemo jesu Pavlove riječi o nužnosti toga da prvo uskrsnu umrli u Kristu. Pisac Otkrivenja jasno kaže da su ovi ljudi oživjeli. Tj. uskrsnuti su kako je Pavao i navijestio i dionici su prvog uskrsnuća (4-6).

Ukoliko je pre trib rapture učenje ispravno, kako bi onda ovi ljudi mogli uskrsnuti, a uznesenje Crkve se navodno događa prije velike nevolje i utjelovljenja antikrista. Ovdje vidimo svu besmislenost i nepodudarnost tog učenja s Božjom riječi. U trenutku uznesenja bivaju uskrsnuti svi koji su umrli u Kristu i pridružuju se onima koji su živi u tom trenutku. Među umrlima u Kristu su i svi oni koji su bili pogubljeni zbog odbijanja da se poklone Zvijeri i prime žig. Ti ljudi će kraljevati zajedno s Kristom u tisuću godišnjem kraljevstvu. Dakle, prvo mora doći do vladavine antikrista u svijetu, a potom Krist drugi put dolazi. Istovremeno se događa uskrsnuće umrlih u Kristu, uključujući i one iz antikristove vladavine u svijetu.

Pogledajmo što Pavao kaže o Danu Gospodnjem vezano za uništenje antikrista: “S obzirom na dolazak Gospodina našeg Isusa Krista i naše sabiranje oko njega molimo vas, braćo, da se ne date brzo pokolebati i ne plašite se, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom tobožnjom od nas poslanom, kao da je već blizu Gospodnji Dan. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer treba najprije doći otpad i objaviti se čovjek bezakonja, Sin propasti … I onda će se pojaviti bezakonik kojega će Gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti sjajem svojeg dolaska.” (2. Solunjanima 2:1:1-3;8)

Nekoliko stvari nam ovdje apostol otkriva

Prvo, drugi Kristov dolazak bit će predmet zavođenja i manipulacije. To nas ne treba čuditi s obzirom na duhovnu važnost istog.

Drugo, evidentno je da se drugi dolazak ne može dogoditi prije utjelovljenja antikrista i uspostave njegovog kraljevstva.

Treće, drugom dolasku i vladavini antikrista prethodit će veliki otpad od vjere. U tom će vremenu poprimiti neslućene razmjere. Naravno, oblikovanje tog otpada već je sad na djelu. Pre trib rapture je samo jedan od mnogobrojnih krivovjernih sastojaka.

Ono što nam je posebno zanimljivo u kontekstu teme jest Pavlova tvrdnja da je i u ovoj poslanici Dan Gospodnji povezao ne samo s uništenjem antikrista. Povezao je i s našim sabiranjem oko Gospodina Isusa Krista, a to je uznesenje Crkve, Kristove zaručnice.

Pavlovo učenje o prvom uskrsnuću mrtvih i neminovnosti da se prije Kristovog drugog dolaska mora dogoditi antikristova vladavina jesu dva snažna svjedočanstva Božje riječi o Danu Gospodnjem.

Lude djevice

Zastupnicima pre trib rapture veliki problem predstavljaju mjesta u Pismu koja izričito svjedoče u prilog tome da će Crkva biti u svijetu za vrijeme velike nevolje. Već sam spomenuo izvještaj iz dvadesetog poglavlja Knjige Otkrivenja. Tamo čitamo o “dušama pogubljenih zbog Isusovog svjedočanstva i zbog Božje riječi. Oni se nisu poklonili Zvijeri i njezinoj slici i nisu primili žig na čelu i na ruci.” (4)

Nitko ne može osporiti da se ovdje radi o vremenu antikristove vladavine. Žig Zvijeri, njezina slika i progon zbog Isusovog svjedočanstva jesu specifični elementi tog vremena.

Kako bi objasnili i razvodnili ono što u korijenu siječe njihovo krivovjerje, zastupnici pre trib rapture morali su izmisliti posebnu skupinu vjernika. Kažem posebnu zato što ona ni na jednom mjestu u Novom savezu nije spomenuta. Ali za održavanje iluzije njezino izmišljanje bilo je neophodno.

Radikalno svjedočenje vjere

Ukoliko je Crkva uznesena prije velikih nevolja i antikristove vlasti, tko su onda ti vjernici koji tako radikalno svjedoče vjeru i spremni su umrijeti, ne popuštajući zahtjevu Zvijeri da se primi njezin broj i iskaže joj štovanje.

Za to im je poslužila prispodoba o deset djevica iz dvadeset petog poglavlja Matejevog evanđelja. Prema toj krivovjernoj teoriji, vjernici koji su spomenuti u Knjizi Otkrivenja, a nalaze u svijetu za vrijeme velike nevolje, jesu kategorija pet ludih djevica koje nisu uznesene s Kristom.

Pročitamo li epilog ove usporedbe, vidjet ćemo da Isusove riječi upućene ludim djevicama nemaju nikakve veze s njihovim eventualnim ostankom u svijetu i tzv. pročišćavanjem u velikoj nevolji i antikristovoj vladavini. Isus toj kategoriji nije rekao ništa slično, nego samo ovo: “Zaista, kažem vam, ne poznajem vas.” (12)

Ova usporedba je dana kao objašnjenje odnosa Zaručnika (Krista) i Zaručnice (Crkve). Ne postoji popravni ispit. Vrata koja se zatvaraju ostat će trajno zatvorena za one koji ne budu u skupini mudrih djevica. Učenje da su vjernici iz velike nevolje zapravo lude djevice grubo je manipuliranje i izvrtanje Božje riječi.

Drugi Kristov dolazak – Knjiga Otkrivenja samo do četvrtog poglavlja spominje Crkvu

Možda su krivi učitelji iz pre tribe raptura čitali Knjigu Otkrivenja samo do četvrtog poglavlja, pa je to razlog njihove besmislene teze. No, šalu na stranu, budite sigurni da to nije tako. Oni su sve pročitali, ali zbog svjesne manipulacije i sljepoće plasiraju ovakvu “argumentaciju”.

Jedan od najljepših, a ako hoćemo i romantičnih prikaza Krista i Crkve, jest onaj o Mladoženji i Zaručnici. Svaki stih Novog saveza vezan za tu usporedbu naglašava težnju za međusobnim spajanjem i očekivanjem da dođe do tog trenutka. Mladoženja (Krist) u nebu čezne za Zaručnicom (Crkvom). Ona na zemlji čini sve kako bi bila lijepa, poželjna i besprijekorna u Njegovim očima.

Devetnaesto poglavlje Knjige Otkrivenja započinje komentarom na uništenje Babilona, a ono je opisano u prethodnom poglavlju. Od šestog stiha nadalje čitamo ovo: “I začuo sam glas kao mnogog naroda, i kao glas mnogih voda, i kao glas jakih gromova, koji govore: ‘Aleluja, jer zakraljeva Gospodin, naš Svemogući Bog! Radujmo se i veselimo i dajmo mu slavu, jer dođe svadba Jaganjčeva, i zaručnica njegova se opremila. Dano joj je da se obuče u sjajno platno.’ A platno je pravednost svetih. I reče mi: ‘Napiši; blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu’.” (6-9)

Kao što vidimo, Kristova Zaručnica je u svijetu i nakon uništenja Babilona. Prema piščevim riječima, ona je opremljena, spremna i u očekivanju Zaručnikovog dolaska. Nema govora o tome da je uznesena prije velikih nevolja. Tek nakon spomenutog događaja u nebu se svečano najavljuje svadba Jaganjčeva, kojoj, dakako, mora prethoditi susret i spajanje Zaručnika i Zaručnice. To će se dogoditi u činu uznesenja u Danu Gospodnjem. U devetnaestom poglavlju od jedanaestog stiha nadalje opisuje se drugi aspekt Dana Gospodnjeg – uništenje antikrista, Zvijeri i lažnog proroka. Cijelo poglavlje objedinjuje ove dvije komponente i svjedoči nam o njihovoj vremenskoj povezanosti.

Izbavljenje od Božje srdžbe

Igranje na kartu nebiblijske sentimentalnosti i Božje brige za svoj narod jedan je od omiljenih aduta pre trib raptura. Kad se zastupnike ovog krivovjerja suoči s cjelokupnom biblijskom argumentacijom, onda obično kažu ovu tezu: “Da, ali znaš, Bog nas toliko voli i zato neće dopustiti da trpimo tu strašnu nevolju. Njegova ljubav će nas izbaviti iz toga košmara i bit ćemo uzdignuti u oblake prije nego sve počne!”

Naravno, ta religiozna sladunjavost nema nikakvu biblijsku podlogu. Kao i u drugim prilikama, sve što preostaje jest manipulacija Božje riječi i stavljanje u kontekst za koji nije izrečena. Ovo je najčešće zlouporabljeni stih: “Doista, Bog nas nije postavio za gnjev, nego da steknemo spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu.” (1. Solunjanima 5:9)

Pavao je ove riječi upotrijebio kao završni komentar izlaganja o Danu Gospodnjem, s naglaskom na uznesenju Crkve. Misao ovog teksta nije uznesenje prije velike nevolje. To je utvrđivanje u istini da je spasenje u Kristu ono što nas zapravo čuva od gnjeva.

Što kaže Gospodin

Pogledajmo što naš Gospodin kaže o tome. U dvadeset prvom poglavlju Lukinog evanđelja navodi niz nevolja koje će Njegovi sljedbenici trpjeti u svijetu. On također govori o Danu koji će doći kao zamka na sve stanovnike svijeta. Isus ni jednom riječju nije dao naslutiti da će Crkva izbjeći sva zla. On nas poučava “da budemo budni i molimo kako bismo mogli umaći svemu što će doći i da opstanemo pred njim.” (36) Pojam umaći ne znači ne biti prisutan, nego snažan u duhu i istini usred nevolje kako bi se sve izdržalo!

Pogledajmo koje je sredstvo Bog providio za spasenje Crkve u velikoj nevolji. Isus opisuje to vrijeme “kao nevolju kakve nije bilo od početka svijeta što ga je Bog stvorio, niti će je ikad biti”. (Marko 13:19) U sljedećem stihu vidimo da će Gospodin skratiti te dane, jer se inače ni jedan čovjek ne bi spasio. To će učiniti zbog odabranih, Kristovog Tijela – Crkve. U daljnjim stihovima vidimo potvrdu da je Crkva i dalje u velikoj nevolji zato što Isus upozorava da će lažni proroci oponašati Njegov dolazak i pokušavati zavesti svete. Takvo upozorenje bilo bi besmisleno ukoliko u trenucima zavođenja u svijetu više ne bi bilo Crkve.

To znači da Bog suvereno vlada događajima i neće dopustiti da Crkva uđe u “crvenu zonu” nepodnošljivosti antikristove vladavine. Na samom vrhuncu užasa Krist će doći po svoje Tijelo. Uzdignut će Crkvu u oblake, umrli u Kristu će uskrsnuti, a antikrista će uništiti sjajem svojeg dolaska. To je Dan Gospodnji o kojem nam svjedoči Biblija!

Drugi Kristov dolazak – Nije važno što vjerujemo u vezi termina uznesenja, važno je da to čekamo i budemo spremni

Kao što sam rekao na početku ovog teksta, trebamo se ozbiljno zamisliti nad ovom tvrdnjom. Vjerovati i učiti druge da će Crkva biti uznesena prije velike nevolje jest krivovjerje, kao i bilo koje drugo. Svako odstupanje od Božje riječi jest opasno i uzrokuje nesagledive posljedice.

Dotakao bi se još nečeg što smatram izuzetno važnim, a to je pitanje spremnosti za Kristov dolazak. Ukoliko ste zastupnik vjerovanja u uznesenje Crkve prije velike nevolje, postavite si sljedeće pitanje. Što će se dogoditi s vama kad se scenarij koji vam je propovijedala vaša crkva i omiljeni propovjednik neće ostvariti?

Dakle, vi svakog trenutka očekujete uznesenje, ali ono se ne događa. Umjesto toga počinju velike nevolje, progoni, izopćenje kršćana iz društva, mučenja, ubojstva i dr. Razmišljate li možda o mogućnosti da ćete doslovno poludjeti od užasa kad shvatite da ste sve ove godine bili prevareni krivim učenjem. Ili ste i druge tako učili i uveli ih u isto stanje?

Bit ćete spremni? Nemojte se varati! Cijeli koncept vaše vjere gradio se na tome da ćete izbjeći veliku nevolju. Ne želim vas plašiti, ali vrlo je izgledno da će baš ta mnogobrojna kategorija vjernika pre tribe raptura biti prva regrutirana u otpad prije i u vrijeme antikristove vladavine.

Kako objasniti Bogu

Razmislite o tome koliki ste broj ljudi možda učili da će biti uzneseni prije velike nevolje. Kako ćete to objasniti Bogu pravednom Sucu i dušama koje ste zaveli i uzrokovali njihovu propast, jer se dogodilo ono što ste im uporno tvrdili da neće?

Nije svejedno što vjerujemo u vezi drugog Kristovog dolaska! To je pitanje života i smrti! Neće biti lako izdržati ni onima koji vjeru temelje na biblijskom učenju, a kamoli onima koji su vjerovali u bajku. Obratimo se od krivovjerja, napustimo sve crkvene organizacije koje zastupaju pre trib rapture i učvršćujmo srca za drugi Kristov dolazak i ono što slijedi. Ne znamo tko će od nas to doživjeti ili neće, ali spremni moramo biti.

Autor: Ivan Lovrenčević

IZVOR: imeisusspasava.blogspot.com

Možda će vas zanimati i ovo: