Križni put za oprost i milost

Crkva je obogatila Križni put premnogim oprostima, tako da onaj koji u bilo kojoj crkvi obavlja Križni put raskajanim srcem, dobiva iste blagodati oprosta i milosti kao i hodočasnici u Jeruzalemu.

Križni put za oprost i milost
Bog nije poslao Sina svog na svijet da osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu!

Pobožnost Križnog puta nikla je izravno iz srca naroda Božjega. Već najstariji kršćani u Jeruzalemu išli su putem kojim je nekoć išao Isus do Kalvarije. Poslije je prevladavala misao da se naslikaju događaji Isusovog trpljenja i da se takve slike postave u crkvama. Tako su si mogli predočiti Kristovu muku i oni koji nisu mogli otputovati kao hodočasnici u Svetu zemlju.

Kada obavljamo pobožnost Križnog puta, osjećamo prije svega kako je Isus trpio da bi se nama oprostili grijesi, i kako je potrebno da se obratimo skrušenim kajanjem. Zatim opažamo kako je Isus iz ljubavi prema Nebeskom Ocu i prema nama svladao patnje svoje duše i tijela. To nas potiče da da se i mi savladamo u raznim napastima.

Križni put nas kao škola života sjeća na naše uskrsnuće, pa nam je lakše pronalaziti novu snagu za svoj duhovni život. Pobožnost Križnoga puta je pobožnost razmatranja. Crkva nije vezala svoje milosti i oproste uz kakve određene riječi ili molitve. Važno je razmatrati i pobuđivati osobne osjećaje kod pojedinih postaja i skrušenim srcem reći Gospodinu ono što nam iz srca izvire. U tome će nam pomagati i ovaj obrazac Križnog puta koji obrađuje pitanje Isusovog trpljenja i smrti.

Pobožnost Križnoga puta može se uvijek moliti, no najčešće se moli u korizmi, a posebno utorkom i petkom.

Uvodna molitva za Križni put

P. U  ime Oca i Sina i Duha Svetoga

O. Amen

Premilostivi Bože, Isuse Kriste! Evo duša moja s rastuženom Majkom Tvojom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

Stala plačuć tužna Mati, 

Gledala je kako pati

Sin joj na križ uzdignut.

Prva postaja – Isusa osuđuju na smrt

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj nedužnoga Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a on i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: “Propni ga, propni!” Osudiše ga, a on prima drage volje osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnoga prokletstva.

Pomolimo se. Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja sam Te zlim življenjem svojim osudio. Oprosti mi! Daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Dušom njenom razboljenom,

Rastuženom, ražaljenom

Prolazio mač je ljut.

Druga postaja – Isus prima na se križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi neprijatelji! Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi sviju ljudi tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš! Skini sa sebe što prije teško breme svojih grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi.

Pomolimo se. Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno primio na sebe križ što Ti ga prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

O koliko ucviljena

Bješe ona uzvišena

Majka Sina jedinog!

Treća postaja za Križni put – Isus pada prvi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada onaj koji sve drži svemoćnom riječju svojom, a pada zato da se mi podignemo iz zloća svojih. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.

Pomolimo se. Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš Ti da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh. Daj mi milost da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi Tvoje. Amen,

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući

Blaga Mati gledajući

Muke slavnog Čeda svog.

Četvrta postaja za Križni put – Isus susreće svoju svetu Majku

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si so svojem svetom križu otkupio svijet.

Gledaj žalosnu Majku Isusovu kako rasplakana ide za Sinom svojim. Oh, kolika joj bol obuze srce kad ga vidje onako nagrđena i izmučena. A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj? Ne, nikada više!

Pomolimo se. Predragi Isuse! Molim Te za onu tugu što si je podnio kad si sreo Majku svoju: podijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A Ti prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek spominjem Sina Tvoga i da po njoj dođem u nebo. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Koji čovjek ne bi plako

Majku Božju videć tako

U tjeskobi tolikoj?

Peta postaja – Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križ; ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu vratio život; sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoći. Ne preosta, dakle, drugo njegovim neprijateljima, već da prisile Šimuna te pomogne Isusu nositi križ. O sretna li Šimuna! A kako ti nosiš križ?

Pomolimo se. Premili moj Isuse. Prosvijetli me svojom milošću da spoznam kolika je vrijednost Tvojega križa i daj mi milost da svoj križ zagrlim i nosim drage volje dokle god Ti hoćeš. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Tko protužit neće s Čistom,

Kada vidi gdje za Kristom,

Razdire se srce njoj?

Šesta postaja – Veronika pruža Isusu rubac

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Među silnom svjetinom koja se naslađivala mukama Isusovim, našla se jedna pobožna žena te požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku presvetog obraza svoga, utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!

Pomolimo se. Predobri Isuse, koji si smrtnim znojem lica svoga meni spasio život: daj, povrati duši mojoj ljepotu koju je na krštenju primila! Daj mi onako nježno srce kakvim Ti je sveta Veronika pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljege muke svoje. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Zarad grijeha svoga puka

Gleda njega usred muka,

I gdje bičem bijen bi.

Sedma postaja za Križni put – Isus pada drugi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Eto, i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na presvetom Tijelu! Ali još više negoli rane bole ga tvoji grijesi u koje jednako padaš. Prigni već jednom svoju oholu glavu, budi od srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ!

Pomolimo se. Ljubazni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim Te za boli što si ih oćutio kod svog pada: podigni me iz grijeha mojih i ne daj da se ikada više u njih vratim. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Gleda svoga milog Sina,

Ostavljenog sred gorčina,

Gdje se s dušom podijeli.

Osma postaja – Isus tješi jeruzalemske žene

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Bogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjenja; i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: “Kćeri jeruzalemske! Ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!” I tebi Isus veli isto što je rekao ženama: “Ne oplakuj, sinko, mene, nego oplakuj sebe i grijehe svoje!” A gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje?

Pomolimo se. Premili Isuse, koji voliš da oplakujem grijehe svoje negoli muke Tvoje, daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede što sam Ti ih nanio i da zavrijedim veseliti se s Tobom u kraljevstvu nebeskom. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Vrelo milja, slatka Mati,

Bol mi gorku osjećati,

Daj da s tobom procvilim.

Deveta postaja za Križni put – Isus pada treći put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Treći puta pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga. Zašto ti nećeš nositi križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.

Pomolimo se. Premili Isuse, koji si od silne muke i treći put pao pod križem, ali se opet pridigao o prigrlio teški križ da dovršiš za me žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom trepetom mislim na spasenje duše svoje i da me breme grijeha ne obori u ponor vječni, odakle nema spasenja. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Neka ljubav srca moga

Gori sveđ za Krista Boga,

Da mu u svem omilim.

Deseta postaja – Isusa svlače

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svdetom križu otkupio svijet.

Gledaj kako krvnici Isusovi i odijelo s njega svukoše. Oh, strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto Tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše tašte gizde i puste taštine mora on podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela da nas zaodjene odijelom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se. Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude. Daj da sve što je taštim ljudima slatko, meni bud gorko, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Rane drage, Majko sveta,

Spasa za me razapeta,

Tisni pored srca mog.

Jedanaesta postaja za Križni put – Isusa pribijaju na križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima! Promisli kako mu probijaju noge, koje su koračale jedino za spasenje ljudsko. Što si ti zaslužio koji si rukama svojim tolike nepravde počinio, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu! Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti: bolje na ovom svijetu negoli na drugom.

Pomolimo se. Klanjam Ti se, Isuse moj, i molim Te za svetu muku Tvoju; daj mi da protrnu sva uda od svetoga straha, daj da razapnem grešne požude tijela svoga i da vazda budem Tvoj. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Neka dođu i na mene

Patnje za me podnesene

Sina Tvojeg ranjenog.

Dvanaesta postaja za Križni put – Isus umire na križu

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

U groznim mukama visi Spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali on ih ne proklinje, već za njih moli: “Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!” Opraštaš li i ti neprijateljima svojim? Isus je umro da mi živimo. Smrću svojom Isus je pobijedio smrt.

Pomolimo se. Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo; molim Te, pritegni me k sebi na sveti križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali Te molim za pregorku smrt Tvoju, smiluj mi se i daj da jednom s križem u ruci umrem u milosti Tvojoj. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Daj mi s tobom suze livat,

Raspetoga oplakivat,

Dok na svijetu budem ja.

Trinaesta postaja – Isusa skidaju s križa

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Promisli koliku je bol morala oćutjeti Blažena Djevica Marija kad joj mrtvo tijelo predragoga Sina položiše u krilo. Grijeh probode mačem prevelike žalosti majčino srce njezino. Oplači grijehe svoje i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnoga pada da je i opet ljuto ne ucviliš.

Pomolimo se. Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Molim Te za onu preljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskoga Sina, primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo! Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

U tvom društvu uz križ stati

S tobom jade jadovati

Želja mi je jedina.

Četrnaesta postaja – Isusa polažu u grob

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosljivamo Te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Pobožni Josip Aritmejac i Nikodem iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No, tijelo Isusovo nije ostalo u grobu; domalo je ustalo i slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela, da tako ustane slavno na vječni život.

Pomolimo se. Isuse, Početnice života, daj da na Tvom grobu oživim novim životom i da, umrijevši posvema grijehu, s Tobom jednoć uskrsnem na život vječni. Amen.

Oče naš…

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se!

Kada dođu smrtni časi,

Kriste Bože, nek me spasi

Majke Tvoje zagovor.

Završna molitva za Križni put

Predobri Isuse! Zahvaljujem Ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu muke svoje, na zadovoljštinu za grijehe moje, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu!

O, ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost presvete Krvi Tvoje bude za me izgubljena, nego mi udijeli milost svoju i uvedi me iza ovoga života u vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova pod križem žalosna Majka Marija!

Kad mi zemlja tijelo primi,

Dušu onda uzmi Ti mi

u nebeski blažen dvor.

Koliko često molite? Možete nam reći u komentarima. Hvala!

Možda će vas zanimati i ovo: