Krunica Blažene Djevice Marije

Krunica Blažene Djevice Marije je drevna molitva vjernika. Moleći polagano evanđeoske riječi “Zdravomarijo” i sjećajući se pojedinih otajstava našega spasenja, vjernici produbljuju svoju vjeru i predanje Kristu. To je ujedno i škola vjere, jer, moleći, vjernik i razmišlja o glavnim otajstvima vjere. Molitva je sadržajnija i bogatija kada je obitelj moli zajedno. U mjesecima – svibnju i listopadu – na poseban način štujemo Blaženu Djevicu Mariju i pobožnost moljenja krunice.

Krunica Blažene Djevice Marije
Bože, u pomoć mi priteci. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 Kako se moli krunica Blažene Djevice Marije?

Najprije se prekriži i izmoli:

Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom Srcu Marijinu.

Zatim se izmoli Vjerovanje (držeći križić krunice); onda se moli Očenaš (na prvom zrnu) i tri Zdravomarije (na tri sljedeća zrna). Slijedi 5 desetica, a svaka se desetica sastoji od 1 Očenaša i 10 Zdravomarija. Kod svake Zdravomarije poslije riječi “Isus” dodaje se ono otajstvo koje pripada toj desetici. Poslije svake desetice, iza Slava Ocu, moli se:

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

Na tri izdvojena zrna, na početku, uz Zdravomariju, iza riječi “Isus” dodaj jedno od sljedeća tri otajstva:

 1. Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Koji neka nam utvrdi ufanje.
 3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Na desetke:

Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom)

 1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
 2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 3. Koga si, Djevice, rodila.
 4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
 5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Otajstva svjetla (četvrtkom)

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam je na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
 4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 5. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

Žalosna otajstva (utorkom i petkom)

 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. Koji je za nas teški križ nosio.
 5. Koji je za nas raspet bio.
NE PROPUSTI  Jošua 21: Biblija i Stari zavjet

Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom)

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. Koji je na nebo uzašao.
 3. Koji je Duha Svetoga poslao.
 4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
 5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.

II. način

U ime Oca…

Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu…

Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom)

 1. U prvom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je arkanđeo Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 2. U drugom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu, i ostala s njome tri mjeseca. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 3. U trećem otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 4. U četvrtom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije porođaja prikazala Ocu nebeskom svoga Sina u hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 5. U petom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u hramu gdje razgovara s učiteljima, a bilo mu je tada 12 godina. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.

Otajstva svjetla (četvrtkom)

 1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu. 
 5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio Euharistiju. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.

Žalosna otajstva (utorkom i petkom)

 1. U prvom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist molio svome nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 2. U drugom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio privezan uz kameni stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 3. U trećem otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 4. U četvrtom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije nosio na svojim ramenima preteški križ. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 5. U petom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio propet na tvrdom križu između dva razbojnika, a gledala ga njegova žalosna Majka Marija. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.

Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom)

 1. U prvom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po svojoj Muci i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih, da više nikada ne umre. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 2. U drugom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeset dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjedi o desnu nogu nebeskog Oca. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 3. U trećem otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 4. U četvrtom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta te kako je dušom i tijelom bila uznesena na nebo. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.
 5. U petom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blaženu Djevicu Mariju okrunilo Presveto Trojstvo za kraljicu neba i zemlje i razmišljat ćemo o rajskom uživanju svih Svetih. Očenaš… 10 Zdravomarija… i Slava Ocu.

Krunica Blažene Djevice Marije je zaista prelijepa molitva. Da li se vi slažete? Recite nam u komentarima. Hvala!

NE PROPUSTI  Ezekiel 26: Biblija i Stari zavjet

Možda će vas zanimati i ovo: