Kuran 100 i 101: Al-‘Adiyat – Oni koji jure i Al-Qari’a – Smak svijeta

Kuran 100 i 101: Al-'Adiyat - Oni koji jure i Al-Qari'a - Smak svijeta
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati poglavlja Kuran 100 i 101, Al-‘Adiyat – Oni koji jure (Mekka – 11 ajeta) i Al-Qari’a – Smak svijeta (Mekka – 11 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran 100 i 101

100. Al-‘Adiyat – Oni koji jure (Mekka – 11 ajeta)

Tako mi onih koji dahćući jure

pa varnice vrcaju,

i zorom napadaju,

i dižu tada prašinu

pa u njoj u gomilu upadaju –

čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

i sam je on toga, doista, svjestan,

i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.

A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.

101. Al-Qari’a – Smak svijeta (Mekka – 11 ajeta)

Smak svijeta!

Šta je Smak svijeta?

i šta ti znaš o Smaku svijeta?

Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

a planine kao šarena vuna iščupana.

Onaj u koga njegova djela budu teška –

u ugodnu životu će živjeti,

a onaj u koga njegova djela budu lahka –

boravište će mu bezdan biti.

A znaš li ti šta će to biti? –

Vatra užarena!

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Kuran 100 i 101? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: