Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109

Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109, Qurayš – Kurejšije (Mekka – 4 ajeta), Al-Ma’un- Davanje u naruč (Mekka – 7 ajeta), Al-Kawtar – Mnogo dobro (Mekka – 3 ajeta) i Al-Kafirun – Nevjernici (Mekka – 6 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109

106. Qurayš – Kurejšije (Mekka – 4 ajeta)

Zbog navike Kurejšija,

navike njihove da zimi i ljeti putuju,

neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju,

koji ih gladne hrani i od straha brani.

107. Al-Ma’un- Davanje u naruč (Mekka – 7 ajeta)

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

koji se samo pretvaraju

i nikome ništa ni u naručje ne daju!

108. Al-Kawtar – Mnogo dobro (Mekka – 3 ajeta)

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.

109. Al-Kafirun – Nevjernici (Mekka – 6 ajeta)

Reci: “O vi nevjernici,

ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

vama – vaša vjera, a meni – moja!”

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlja 106, 107, 108 i 109? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: