Kuran poglavlje 50: Qaf – Kaf (Mekka – 45 ajeta)

Kuran poglavlje 50: Qaf - Kaf (Mekka - 45 ajeta)
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 50, Qaf – Kaf (Mekka – 45 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 50

Qaf – Kaf (Mekka – 45 ajeta)

Kaf. Tako Mi Kur’ana slavnog,

oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: “To je čudna stvar:

zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!”

Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.

Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.

Kuran 50: 6 – 10 ajeta

A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? – kako smo ga zazidali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!

A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,

da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.

Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje

i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,

Kuran poglavlje 50: 11 – 15 ajeta

kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.

Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud

i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,

i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.

Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju.

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 23: Biblija i Stari zavjet

Kuran 50: 16 – 20 ajeta

Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,

on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.

Smrtne muke će zbilja doći – to je nešto od čega ne možeš pobjeći

i u rog će se puhnuti – to je Dan kojim se prijeti –

Kuran 50: 21 – 25 ajeta

i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.

“Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid.”

A drug njegov će reći: “Ovaj, pored mene, spreman je.”

“Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,

koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,

Kuran 50: 26 – 30 ajeta

koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao – zato ga baci u patnju najtežu!”

A drug njegov će reći: “Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio.”

“Ne prepirite se preda Mnom!” – reći će On – “još davno sam vam zaprijetio,

Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan.”

Na dan kada upitamo Džehennem: “Jesi li se napunio?” – on će odgovoriti: “Ima li još?”

Kuran poglavlje 50: 31 – 35 ajeta

A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko –

“Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,

koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.

NE PROPUSTI  Prva poslanica Timoteju 1: Biblija i Novi zavjet

Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!”

U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.

Kuran 50: 36 – 40 ajeta

A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili – od propasti spasa ima li?!

U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.

Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,

i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.

Kuran 50: 41 – 45 ajeta

I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,

Dan kada će oni čuti istinit glas – to će biti Dan oživljenja.

Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!

A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.

Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 50? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: