Kuran poglavlje 55: Ar-Rahman – Milostivi

Kuran poglavlje 55: Ar-Rahman - Milostivi
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 55, Ar-Rahman – Milostivi (Medina – 78 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 55

Ar-Rahman – Milostivi (Medina – 78 ajeta)

Milostivi

poučava Kur’anu,

stvara čovjeka,

uči ga govoru.

Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove,

Kuran 55: 6 – 10 ajeta

i trava i drveće se pokoravaju,

a nebo je digao. I postavio je terazije

da ne prelazite granice u mjerenju –

i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

A Zemlju je za stvorenja razastro,

Kuran poglavlje 55: 11 – 15 ajeta

na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama

i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!

On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio

a džina od plamene vatre –

Kuran 55: 16 – 20 ajeta

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

Gospodara dva istoka i dva zapada –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Pustio je dva mora da se dodiruju,

između njih je pregrada i oni se ne miješaju –

Kuran 55: 21 – 25 ajeta

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Iz njih se vadi biser i merdžan –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Kuran 55: 26 – 30 ajeta

Sve što je na Zemlji prolazno je,

ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim, –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Kuran poglavlje 55: 31 – 35 ajeta

Polagaćete Mi račun, o ljudi i džini –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć! –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti –

Kuran 55: 36 – 40 ajeta

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

tog Dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

Kuran 55: 41 – 45 ajeta

a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

“Evo, to je Džehennem koji su grješnici poricali!”

I između vatre i ključale vode oni će kružiti –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Kuran 55: 46 – 50 ajeta

A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, biće dva perivoja –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

puna stabala granatih –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

u kojima će biti dva izvora koja će teći –

Kuran poglavlje 55: 51 – 55 ajeta

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Odmaraće se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Kuran 55: 56 – 60 ajeta

U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

biće kao rubin i biser –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! –

Kuran 55: 61 – 65 ajeta

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

modrozelena –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

Kuran 55: 66 – 70 ajeta

sa izvorima koji prskaju, u svakom –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

u njima će biti voća, i palmi – i šipaka –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

u njima će biti ljepotica naravi divnih –

Kuran poglavlje 55: 71 – 78 ajeta

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

hurija u šatorima skrivenih –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim –

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

Neka je uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 55? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: