Kuran poglavlje 61: As-Saff – Bojni red

Kuran poglavlje 61: As-Saff - Bojni red
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 61, As-Saff – Bojni red (Medina – 14 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 61

As-Saff – Bojni red (Medina – 14 ajeta)

Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, On je Silni i Mudri!

O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite?

O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!

Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.

Kada Musa reče narodu svome: “O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama!” – i kad oni skrenuše u stranu, Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu – a Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.

Kuran 61: 6 – 10 ajeta

A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći” – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!”

A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? – A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini.

Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.

NE PROPUSTI  Izaija 14: Biblija i Stari zavjet

On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.

O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne:

Kuran poglavlje 61: 11 – 14 ajeta

u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje –

On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to će biti uspjeh veliki,

a daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate; Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!

O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: “Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!” – kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: “Hoćete li me pomoći Allaha radi?” I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali – protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 61? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: