Kuran poglavlje 67: Al-Mulk – Vlast

Kuran poglavlje 67: Al-Mulk - Vlast
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 67, Al-Mulk – Vlast (Mekka – 30 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 67

Al-Mulk – Vlast (Mekka – 30 ajeta)

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,

Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

Kuran 67: 6 – 10 ajeta

A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!

Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: “Zar nije niko dolazio da vas opominje?”

“Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao” – odgovoriće – “a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!”

I reći će: “Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!”

Kuran poglavlje 67: 11 – 15 ajeta

I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!”

Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!

Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!

A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

Kuran 67: 16 – 20 ajeta

Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.

Kuran 67: 21 – 25 ajeta

Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?

Reci:”On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!”

Reci:”On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.”

A oni govore:”Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!”

Kuran 67: 26 – 30 ajeta

Reci:”Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.”

Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:”Evo, ovo je ono što ste požurivali!”

Reci:”Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?”

Reci:”On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.”

Reci:”Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?”

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 67? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: