Kuran poglavlje 68: Al-Qalam – Kalem (Mekka – 52 ajeta)

Kuran poglavlje 68: Al-Qalam - Kalem (Mekka - 52 ajeta)
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 68, Al-Qalam – Kalem (Mekka – 52 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 68

Al-Qalam – Kalem (Mekka – 52 ajeta)

Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,

ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;

ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti

jer ti si, zaista, najljepše ćudi

i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,

Kuran 68: 6 – 10 ajeta

ko je od vas lud.

Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na Pravome putu,

zato ne slušaj one koji neće da vjeruju,

oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,

i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,

Kuran poglavlje 68: 11 – 15 ajeta

klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi,

škrtca, nasilnika, velikog grješnika,

surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,

samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,

koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: “To su samo naroda drevnih priče!”

Kuran 68: 16 – 20 ajeta

Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati

a nisu rekli: “Ako Bog da!”

I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 2: Biblija i Stari zavjet

i ona osvanu opustošena.

Kuran 68: 21 – 25 ajeta

A u zoru oni su jedni druge dozivali:

“Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!”

I oni krenuše tiho razgovarajući:

“Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!”

I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti,

Kuran 68: 26 – 30 ajeta

a kad je ugledaše, povikaše: “Mi smo zalutali;

ali ne, ne – svega smo lišeni!”

Ponajbolji između njih reče: “Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!”

“Hvaljen neka je Gospodar naš!” – “mi smo, uistinu, nepravedni bili!”

I onda počeše jedni druge koriti.

Kuran poglavlje 68: 31 – 35 ajeta

“Teško nama!” – govorili su – “mi smo, zaista, obijesni bili;

Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!”

Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu je, nek znaju, kazna još veća!

Za one koji se budu bojali Allaha biće, zaista, dženneti uživanja u Gospodara njihova –

zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?!

Kuran 68: 36 – 40 ajeta

Šta vam je, kako rasuđujete?

Imate li vi Knjigu, pa u njoj čitate

da ćete imati ono što vi izaberete?

Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati?

Upitaj ih ko je od njih jamac za to.

Kuran 68: 41 – 45 ajeta

Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu.

Na Dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu pa ne budu mogli,

NE PROPUSTI  Temelj vjere nije u vidljivim stvarima, nego u ovome

oborenih pogleda i sasvim poniženi biće nevjernici – a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili.

Zato ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati

i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!

Kuran 68: 46 – 52 ajeta

Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?

Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju?

Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao Zunnun koji je u ogorčenju zavapio.

I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio,

ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.

Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur’an slušaju, govoreći: “On je, uistinu, luda!”

A Kur’an je svijetu cijelome opomena!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 68? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: