Kuran poglavlje 79: An-Nazi’at – Oni koji čupaju

Kuran poglavlje 79: An-Nazi'at - Oni koji čupaju
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 79, An-Nazi’at – Oni koji čupaju (Mekka – 46 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 79

An-Nazi’at – Oni koji čupaju (Mekka – 46 ajeta)

Tako Mi onih koji čupaju grubo,

i onih koji vade blago,

i onih koji plove brzo

pa naređenja izvršavaju žurno

i sređuju ono što nije sređeno…

Kuran 79: 6 – 10 ajeta

na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

za kojim će slijediti sljedeći –

srca toga dana biće uznemirena,

a pogledi njihovi oboreni.

Ovi pitaju: “Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

Kuran poglavlje 79: 11 – 15 ajeta

Zar kad truhle kosti postanemo?”,

i još kažu: “E tada bismo mi bili izgubljeni!”

A biće to samo povik jedan,

i evo njih – na Zemlji.

Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

Kuran 79: 16 – 20 ajeta

kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

“Idi faraonu, on se osilio,

i reci: ’Da li bi ti da se očistiš,

da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’”

I onda mu je najveće čudo pokazao,

Kuran 79: 21 – 25 ajeta

ali je on porekao i nije poslušao,

već se okrenuo i potrudio

i sabrao i povikao:

“Ja sam gospodar vaš najveći!” – on je rekao,

i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.

Kuran 79: 26 – 30 ajeta

To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

NE PROPUSTI  Djela apostolska 21: Biblija i Novi zavjet

A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je zazidao,

svod njegov visoko digao i usavršio,

noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.

Poslije toga je Zemlju poravnao,

Kuran poglavlje 79: 31 – 35 ajeta

iz nje je vodu i pašnjake izveo,

i planine nepomičnim učinio –

na uživanje vama i stoci vašoj.

A kada dođe nevolja najveća,

Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio

Kuran 79: 36 – 40 ajeta

i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,

onda će onome koji je obijestan bio

i život na ovome svijetu više volio

Džehennem prebivalište postati sigurno.

A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

Kuran 79: 41 – 46 ajeta

Džennet će boravište biti sigurno.

Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?”

Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,

o njemu samo Gospodar tvoj zna.

Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 79? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: