Kuran poglavlje 83: Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju

Kuran poglavlje 83: Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 83, Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju (Mekka – 36 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 83

Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju (Mekka – 36 ajeta)

Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

Kako ne pomisle da će oživljeni biti

na Dan veliki,

Kuran 83: 6 – 10 ajeta

na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,

a znaš li ti šta je Sidždžin?

Knjiga ispisana!

Teško toga dana onima koji su poricali –

Kuran poglavlje 83: 11 – 15 ajeta

koji su onaj svijet poricali –

a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,

koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: “Izmišljotine naroda drevnih!”

A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,

Kuran 83: 16 – 20 ajeta

zatim će, sigurno, u oganj ući,

pa će im se reći: “Eto, to je ono što ste poricali!”

Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,

a znaš li ti šta je Ilijjun?

Knjiga ispisana! –

Kuran 83: 21 – 25 ajeta

nad njom bdiju oni Allahu bliski.

Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.

sa divana gledati,

NE PROPUSTI  Evanđelje po Luki 18: Biblija i Novi zavjet

na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

Kuran 83: 26 – 30 ajeta

čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –

pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,

sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

Grješnici se smiju onima koji vjeruju;

kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

Kuran poglavlje 83: 31 – 36 ajeta

a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

kada ih vide, onda govore: “Ovi su, doista, zalutali!” –

a oni nisu poslani da motre na njih.

Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

sa divana će gledati.

Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 83? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.