Kuran poglavlje 88: Al-Gašiya – Teška nevolja

Kuran poglavlje 88: Al-Gašiya - Teška nevolja
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 88, Al-Gašiya – Teška nevolja (Mekka – 26 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 88

Al-Gašiya – Teška nevolja (Mekka – 26 ajeta)

Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –

kada će se neka lica potištena,

premorena, napaćena

u vatri užarenoj pržiti,

sa vrela uzavrelog piti,

Kuran 88: 6 – 10 ajeta

kada drugog jela osim trnja neće imati,

koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.

Neka lica toga dana biće radosna,

trudom svojim zadovoljna –

u Džennetu izvanrednome,

Kuran poglavlje 88: 11 – 15 ajeta

u kome prazne besjede neće slušati.

U njemu su izvor-vode koje teku,

u njemu su i divani skupocjeni,

i pehari postavljeni,

i jastuci poređani,

Kuran 88: 16 – 20 ajeta

i ćilimi rašireni.

Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,

i nebo – kako je uzdignuto,

i planine – kako su postavljene,

i Zemlju – kako je prostrta?!

Kuran 88: 21 – 26 ajeta

Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš,

ti vlast nad njima nemaš!

A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,

njega će Allah najvećom mukom mučiti.

Nama će se oni zaista vratiti

i pred Nama će, doista, račun polagati!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 88? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: