Kuran online: 114 poglavlja svete knjige Islama

U ovoj objavi možete pročitati cijeli Kuran online, sva poglavlja ove svete islamske religijske knjige. Kuran se sastoji od 114 poglavlja, te muslimani vjeruju kako je ta sveta knjiga objava Božjih riječi preko Božjeg poslanika Muhameda. Svako poglavlje Kurana ima naslov u jednom imenu koje ima simbolično značenje. Ako postoje gramatičke i bilo koje druge greške, slobodno to navedite u komentarima na dnu ove objave i to ćemo ispraviti u što kraćem roku.

Kuran online: 114 poglavlja svete knjige Islama
Vjera i religija – Poglavlja Kurana

Kuran online 1. poglavlje: Al-Fatiha – Pristup (Mekka – 7 ajeta)

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

Milostivog, Samilosnog,

Vladara Dana sudnjeg,

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

Uputi nas na Pravi put,

na Put onih kojima si milost Svoju darovao,

a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Sva poglavlja Kurana

Poglavlje 1: Al-Fatiha – Pristup

Poglavlje 2: Al-Baqara – Krava

Poglavlje 3: Ali ‘Imran – Imranova porodica

Poglavlje 4: An-Nisa’ – Žene

Poglavlje 5: Al-Ma’ide – Trpeza

Poglavlje 6: Al-An’am – Stoka

Poglavlje 7: Al-A’raf – Bedemi

Poglavlje 8: Al-Anfal – Plijen

Poglavlje 9: At-Tawba – Pokajanje

Poglavlje 10: Yunus – Junus

Poglavlje 11: Hud – Hud

Poglavlje 12: Yusuf – Jusuf

Poglavlje 13: Ar-Ra’d – Grom

Poglavlje 14: Ibrahim – Ibrahim

Poglavlje 15: Al-Higr – Hidžr

Poglavlje 16: An-Nahl – Pčele

Poglavlje 17: Al-Isra’ – Noćno putovanje

Poglavlje 18: Al-Kahf – Pećina

Poglavlje 19: Maryam – Merjema

Poglavlje 20: Ta-Ha – Taha

Poglavlje 21: Al-Anbiya’ – Vjerovjesnici

Poglavlje 22: Al-Hagg – Hadždž

Poglavlje 23: Al-Mu’minun – Vjernici

Poglavlje 24: An-Nur – Svjetlost

Poglavlje 25: Al-Furqan – Furkan

Poglavlje 26: Aš-Šu’ara’ – Pjesnici

Poglavlje 27: An-Naml – Mravi

Poglavlje 28: Al-Qasas – Kazivanje

Poglavlje 29: Al-‘Ankabut – Pauk

Poglavlje 30: Ar-Rum – Bizantinci

Poglavlje 31: Luqman – Lukman

Poglavlje 32: As-Sagda – Padanje ničice

Poglavlje 33: Al-Ahzab – Saveznici

Poglavlje 34: Saba’ – Saba

Poglavlje 35: Fatir – Stvoritelj

Poglavlje 36: Ya-sin – Jasin

Poglavlje 37: As-Saffat – Redovi

Poglavlje 38: Sad – Sad

Poglavlje 39: Az-Zumar – Skupovi

Poglavlje 40: Al-Mu’min – Vjernik

Poglavlje 41: Al-Fussilat – Objašnjenje

Poglavlje 42: Aš-Šura – Dogovaranje

Poglavlje 43: Az-Zuhruf – Ukras

Poglavlje 44: Ad-Duhan – Dim

Poglavlje 45: Al-Gatiya – Oni koji kleče

Poglavlje 46: Al-Ahqaf – Ahkaf

Poglavlje 47: Muhammad – Muhammed

Poglavlje 48: Al-Fath – Pobjeda

Poglavlje 49: Al-Hugurat – Sobe

Poglavlje 50: Qaf – Kaf

Kuran online: Poglavlja 51 – 100

Poglavlje 51: Ad-Dariyat – Oni koji pušu

Poglavlje 52: At-Tur – Gora

Poglavlje 53: An-Nagm – Zvijezda

Poglavlje 54: Al-Qamar – Mjesec

Poglavlje 55: Ar-Rahman – Milostivi

Poglavlje 56: Al-Waqi’a – Događaj

Poglavlje 57: Al-Hadid – Gvožđe

Poglavlje 58: Al-Mugadala – Rasprava

Poglavlje 59: Al-Hašr – Progonstvo

Poglavlje 60: Al-Mumtahina – Provjerena

Poglavlje 61: As-Saff – Bojni red

Poglavlje 62: Al-Gumu’a – Petak

Poglavlje 63: Al-Munafiqun – Licemjeri

Poglavlje 64: At-Tagabun – Samoodbrana

Poglavlje 65: At-Talaq – Razvod braka

Poglavlje 66: At-Tahrim – Zabrana

Poglavlje 67: Al-Mulk – Vlast

Poglavlje 68: Al-Qalam – Kalem

Poglavlje 69: Al-Haqqa – Čas neizbježni

Poglavlje 70: Al-Ma’arig – Stepeni

Poglavlje 71: Nuh – Nuh

Poglavlje 72: Al-Ginn – Džini

Poglavlje 73: Al-Muzzammil – Umotani

Poglavlje 74: Al-Muddattir – Pokriveni

Poglavlje 75: Al-Qiyama – Smak svijeta

Poglavlje 76: Ad-Dahr – Vrijeme

Poglavlje 77: Al-Mursalat – Poslani

Poglavlje 78: An-Naba’ – Vijest

Poglavlje 79: An-Nazi’at – Oni koji čupaju

Poglavlje 80: ‘Abasa – Namrštio se

Poglavlje 81: At-Takwir – Prestanak sjaja

Poglavlje 82: Al-Infitar – Rascjepljenje

Poglavlje 83: Al-Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju

Poglavlje 84: Al-Inšiqaq – Cijepanje

Poglavlje 85: Al-Burug – Sazviježđa

Poglavlje 86: At-Tariq – Danica

Poglavlje 87: Al-A’la – Svevišnji

Poglavlje 88: Al-Gašiya – Teška nevolja

Poglavlje 89: Al-Fagr – Zora

Poglavlje 90: Al-Balad – Grad

Poglavlje 91: Aš-Šams – Sunce

Poglavlje 92: Al-Layl – Noć

Poglavlje 93: Ad-Duha

Poglavlje 94: Al-Inširah – Širokogrudnost

Poglavlje 95: At-Tin – Smokva

Poglavlje 96: Al-‘Alaq – Ugrušak

Poglavlje 97: Al-Qadr – Noć Kadr

Poglavlje 98: Al-Bayyina – Dokaz jasni

Poglavlje 99: Az-Zizal – Zemljotres

Poglavlje 100: Al-‘Adiyat – Oni koji jure

Poglavlja 101 – 114

Poglavlje 101: Al-Qari’a – Smak svijeta

Poglavlje 102: At-Takatur – Nadmetanje

Poglavlje 103: Al-‘Asr – Vrijeme

Poglavlje 104: Al-Humaza – Klevetnik

Poglavlje 105: Al-Fil – Slon

Poglavlje 106: Qurayš – Kurejšije

Poglavlje 107: Al-Ma’un- Davanje u naruč

Poglavlje 108: Al-Kawtar – Mnogo dobro

Poglavlje 109: Al-Kafirun – Nevjernici

Poglavlje 110: An-Nasr – Pomoć

Poglavlje 111: Al-Lahab – Plamen

Poglavlje 112: Al-Ihlas – Iskrenost

Poglavlje 113: Al-Falaq – Svitanje

Poglavlje 114: An-Nas – Ljudi

Ako želite, možete dati ocjenu putem komentara ispod za ovaj Kuran online. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: