Kuran poglavlja 93, 94 i 95

Kuran poglavlja 93, 94 i 95
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlja 93, 94 i 95, Ad-Duha (Mekka – 11 ajeta), Al-Inširah – Širokogrudnost (Mekka – 8 ajeta) i At-Tin – Smokva (Mekka – 8 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlja 93, 94 i 95

93. Ad-Duha (Mekka – 11 ajeta)

Tako mi jutra

i noći kada se utiša –

Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

Zato siroče ne ucvili,

a na prosjaka ne podvikni,

i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

94. Al-Inširah – Širokogrudnost (Mekka – 8 ajeta)

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

i breme tvoje s tebe skinuli,

koje je pleća tvoja tištilo,

i spomen na tebe visoko uzdigli!

Ta, zaista, s mukom je i last,

zaista, s mukom je i last!

A kad završiš, molitvi se predaj

i samo se Gospodaru svome obraćaj!

95. At-Tin – Smokva (Mekka – 8 ajeta)

Tako mi smokve i masline,

i Sinajske gore,

i grada ovog, bezbjednog –

Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,

zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,

samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.

Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet –

zar Allah nije sudija najpravedniji?!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlja 93, 94 i 95? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: