Kuran poglavlje 26: Aš-Šu’ara’ – Pjesnici (Mekka – 227 ajeta)

Kuran poglavlje 26: Aš-Šu'ara' - Pjesnici (Mekka - 227 ajeta)
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 26, Aš-Šu’ara’ – Pjesnici (Mekka – 227 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo sve nedostatke ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 26

Aš-Šu’ara’ – Pjesnici (Mekka – 227 ajeta)

Ta Sin Mim.

Ovo su ajeti Knjige jasne!

Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?

Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli.

I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu.

Kuran 26: 6 – 10 ajeta

Oni poriču – pa, stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju.

Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito?

To je, doista, dokaz, ali većina njih ne vjeruje,

a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: “Idi narodu koji se prema sebi ogriješio,

Kuran poglavlje 26: 11 – 15 ajeta

narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao,” –

on je rekao: “Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne utjeraju,

da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu,

a ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju.”

“Neće!” – reče On. “Idite obojica sa dokazima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati.

Kuran 26: 16 – 20 ajeta

Otiđite faraonu i recite: ’Mi smo poslanici Gospodara svjetova,

dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama!’”

“Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo?” – reče faraon –

“i uradio si nedjelo koje si uradio i još si nezahvalnik?”

“Ja sam onda ono uradio nehotice” – reče –

Kuran 26: 21 – 25 ajeta

“a od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je Gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio.

A dobročinstvo koje mi prebacuješ – da nije to što si sinove Israilove robljem učinio?”

“A ko je Gospodar svjetova?” – upita faraon.

“Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete” – odgovori on.

“Čujete li ?” – reče onima oko sebe faraon.

Kuran 26: 26 – 30 ajeta

“Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka” – reče Musa.

“Poslanik koji vam je poslan, uistinu, je lud” – reče faraon.

“Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate” – reče Musa.

A faraon reče: “Ako budeš kao boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti!”

“Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio?” – upita on.

Kuran poglavlje 26: 31 – 35 ajeta

“Pa daj ga, ako istinu govoriš!” – reče faraon.

I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava,

a onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali – bijela.

“Ovaj je zaista vješt čarobnjak” – reče glavešinama oko sebe faraon –

“hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete?”

Kuran 26: 36 – 40 ajeta

“Ostavi njega i brata njegova!” – rekoše – “a u gradove pošalji da sakupljaju,

sve čarobnjake vješte će ti dovesti.”

I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše,

a narodu bi rečeno: “Hoćete li se iskupiti

da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici!”

Kuran 26: 41 – 45 ajeta

A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše: “Da li će nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?”

“Hoće – odgovori on -“bićete tada sigurno meni najbliži.”

Musa im reče: “Bacite ono što želite baciti!”

I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: “Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti!”

Zatim Musa baci svoj štap, koji, odjednom, proguta ono što su oni lažno izveli.

Kuran 26: 46 – 50 ajeta

Čarobnjaci se onda na tle baciše

i rekoše: “Mi vjerujemo u Gospodara svjetova,

Gospodara Musaova i Harunova!”

“Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga!” – viknu faraon. – “On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio – a vi ćete zapamtiti; poodsijecaću vam ruke i noge vaše unakrst i sve ću vas porazapinjati!”

“Ništa strašno!” – rekoše oni – “mi ćemo se Gospodaru svome vratiti.

Kuran poglavlje 26: 51 – 55 ajeta

Mi se nadamo da će nam Gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici.”

I Mi objavismo Musau: “Kreni noću s robovima Mojim, ali bićete gonjeni.”

I faraon posla po gradovima sakupljače:

“Ovih je zaista malo

i rasrdili su nas,

Kuran 26: 56 – 60 ajeta

a mi smo svi budni!”

I Mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka,

iz riznica i dvoraca divnih.

Eto tako je bilo, i Mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi.

I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše.

Kuran 26: 61 – 65 ajeta

Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: “Samo što nas nisu stigli!”

“Neće!” – reče on – “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.”

I Mi objavismo Musau: “Udari štapom svojim po moru!” – i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo;

i Mi onda tamo one druge približismo –

a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo –

Kuran 26: 66 – 70 ajeta

i one druge potopismo.

To je, zaista, pouka, a većina njih nisu bili vjernici

a Gospodar tvoj je, doista, silan i milostiv.

I kaži im vijest o Ibrahimu

kada je oca svoga i narod svoj upitao: “Čemu se vi klanjate?”

Kuran poglavlje 26: 71 – 75 ajeta

a oni odgovorili: “Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo”,

On je rekao: “Da li vas oni čuju kad se molite,

ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi?”

“Ne” – odgovoriše “ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju.”

“A da li ste razmišljali” – upita on – “da su oni kojima se klanjate

Kuran 26: 76 – 80 ajeta

vi i kojima su se klanjali davani preci vaši,

doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova,

koji me je stvorio i na Pravi put uputio,

i koji me hrani i poji,

i koji me, kad se razbolim, liječi,

Kuran 26: 81 – 85 ajeta

i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti,

i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!

Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri

i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći,

i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati –

Kuran 26: 86 – 90 ajeta

i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih –

i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti,

na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,

samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.”

I Džennet će se čestitima približiti,

Kuran poglavlje 26: 91 – 95 ajeta

a Džehennem zalutalima ukazati,

i reći će im se: “Gdje su oni kojima ste se klanjali,

a niste Allahu; mogu li vam oni pomoći, a mogu li i sebi pomoći?”

pa će i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nj biti bačeni,

i vojske Iblisove – svi zajedno.

Kuran 26: 96 – 100 ajeta

I oni će, svađajući se u njemu, govoriti:

“Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi

kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali,

a na stranputicu su nas naveli zlikovci,

pa nemamo ni zagovornika,

Kuran 26: 101 – 105 ajeta

ni prisna prijatelja –

da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!”

u tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,

a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.

Kuran 26: 106 – 110 ajeta

Kad im brat njihov Nuh reče: “Kako to da se Allaha ne bojite?

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi,

zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!” –

Kuran poglavlje 26: 111 – 115 ajeta

Oni rekoše: “Kako da te poslušamo, kad te makar ko slijedi slijedi?”

“Ne znam ja šta oni rade” – reče on,

“svi će pred Gospodarom mojim, da znate, račun polagati,

a ja vjernike neću otjerati,

ja samo javno opominjem!”

Kuran 26: 116 – 120 ajeta

“Ako se ne okaniš, o Nuhu!” – rekoše oni – “bićeš sigurno kamenovan!”

“Gospodaru moj,” – reče on – “narod moj me u laž utjeruje,

pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!”

I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi krcatoj spasili,

a ostale potopili.

Kuran 26: 121 – 125 ajeta

To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,

a Gospodar tvoj je zaista silan i milostiv.

I Ad je smatrao lažnim poslanike.

Kad im brat njihov Hud reče: “Kako to da se Allaha ne bojite?

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

Kuran 26: 126 – 130 ajeta

zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući,

i podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti,

a kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici?

Kuran poglavlje 26: 131 – 135 ajeta

Bojte se Allaha i meni budite poslušni!

Bojte se onoga koji vam daruje ono što znate:

daruje vam stoku i sinove,

i bašče i izvore.

Ja se, doista, bojim, za vas na Velikom danu patnje” –

Kuran 26: 136 – 140 ajeta

Rekoše oni: “Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik,

ovako su i narodi davnašnji vjerovali,

i mi nećemo biti mučeni.”

I oni su ga nastavili u laž utjerivati, pa smo ih Mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

Kuran 26: 141 – 145 ajeta

I Semud je smatrao lažnim poslanike.

Kad im brat njihov Salih reče: “Kako to da se Allaha ne bojite?

Ja sa vam, sigurno, poslanik pouzdani

zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

Kuran 26: 146 – 150 ajeta

Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni,

u vrtovima i među izvorima,

u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim?

Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete

zato se bojte Allaha i poslušni meni budite

Kuran poglavlje 26: 151 – 155 ajeta

i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju,

koji na Zemlji ne zavode red već nered uspostavljaju” –

rekoše oni: “Ti si samo opčinjen;

ti si čovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš!”

“Evo, to je kamila” – reče on – “u određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi,

Kuran 26: 156 – 160 ajeta

i ne učinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom danu!”

Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše.

I stiže ih kazna. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv

I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike.

Kuran 26: 161 – 165 ajeta

Kad im njihov brat Lut reče: “Kako to da se ne bojite?

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite,

Kuran 26: 166 – 170 ajeta

a žene svoje, koje je za vas Gospodar vaš stvorio, ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite” –

rekoše oni: “Ako se ne okaniš, o Lute, bićeš sigurno prognan.”

“Ja se gnušam toga što vi radite!” – reče on;

“Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!”

I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu – sve,

Kuran poglavlje 26: 171 – 175 ajeta

osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili,

a zatim smo ostale uništili

spustivši na njih kišu – a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!

To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.

Kuran 26: 176 – 180 ajeta

I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike.

Kad im Šuajb reče: “Kako to da se ne bojite?

Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani,

zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!

Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi.

Kuran 26: 181 – 185 ajeta

Pravo mjerite na litru i ne zakidajte

a na kantaru ispravnom mjerom mjerite,

i ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po Zemlji, nered praveći, ne činite,

i Onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje bojte se” –

rekoše oni: “Ti si samo opčinjen;

Kuran 26: 186 – 190 ajeta

i ti si samo čovjek kao i mi; za nas si ti, doista, lažac pravi;

zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoriš!”

“Gospodar moj dobro zna šta vi radite” – reče on.

I oni su nastavili da ga u laž utjeruju pa ih je stigla kazna iz oblaka; a to je bila kazna jednog strašnog dana.

To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje,

Kuran poglavlje 26: 191 – 195 ajeta

a Gospodar tvoj je, zaista, Silan i Milostiv.

I Kur’an je, sigurno, objava Gospodara svjetova;

donosi ga povjerljivi Džibril

na srce tvoje, da opominješ

na jasnom arapskom jeziku;

Kuran 26: 196 – 200 ajeta

on je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih –

zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih?

A da ga objavljujemo i nekom nearapu

pa da im ga on čita, opet u nj ne bi povjerovali.

Eto, tako ga Mi u srca grješnika uvodimo,

Kuran 26: 201 – 205 ajeta

oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu,

koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali,

pa će reći: “Hoće li nam se imalo vremena dati?”

Zašto oni kaznu Našu požuruju?!

Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju,

Kuran 26: 206 – 210 ajeta

i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti,

zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?

Mi nijedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali

da bi pouku primili; Mi nismo nepravedni bili.

Kur’an ne donose šejtani,

Kuran poglavlje 26: 211 – 215 ajeta

nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri,

oni ga nikako ne mogu prisluškivati.

Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu – da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni!

I opominji rodbinu svoju najbližu

i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!

Kuran 26: 216 – 220 ajeta

A ako te ne budu poslušali, ti reci: “Ja nemam ništa s tim što vi radite.”

I pouzdaj se u Silnoga i Milostivoga,

koji te vidi kada ustaneš

da sa ostalima molitvu obaviš,

jer On, doista, sve čuje i sve zna.

Kuran 26: 221 – 227 ajeta

Hoću li vam kazati kome dolaze šejtani?

Oni dolaze svakome lašcu, grješniku,

oni prisluškuju – i većinom oni lažu.

A zavedeni slijede pjesnike.

Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude

i da govore ono što ne rade,

tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. A mnogobošci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti.

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 26? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: