Kuran poglavlje 44: Ad-Duhan – Dim (Mekka – 59 ajeta)

Kuran poglavlje 44: Ad-Duhan - Dim (Mekka - 59 ajeta)
Vjera i religija – Kuran

Ispod možete pročitati Kuran poglavlje 44, Ad-Duhan – Dim (Mekka – 59 ajeta). Kuran je sveta knjiga religije Islam. Muslimani vjeruju da je ona objava Božjih riječi preko poslanika Muhameda. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Sva poglavlja Kurana – MENU

Kuran poglavlje 44

Ad-Duhan – Dim (Mekka – 59 ajeta)

Ha Mim.

Tako Mi Knjige jasne,

Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –

u kojoj se svaki mudri posao riješi

po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike

Kuran 44: 6 – 10 ajeta

kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna,

Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih – ako čvrsto vjerujete,

drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje, Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!

Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,

zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim

Kuran poglavlje 44: 11 – 15 ajeta

koji će ljude prekriti. “Ovo je neizdržljiva patnja!

Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!”

A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik

od koga oni glave okreću i govore: “Poučeni – umno poremećeni!”

Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;

Kuran 44: 16 – 20 ajeta

ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti.

Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:

“Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,

i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,

i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me ne kamenujete,

Kuran 44: 21 – 25 ajeta

a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!”

I on pozva u pomoć Gospodara svoga: “Ovo je, doista, narod nevjernički!” –

“Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći

i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti.”

I koliko ostaviše bašča i izvora,

Kuran 44: 26 – 30 ajeta

i njiva zasijanih i dvorova divnih,

i zadovoljstava koja su u radosti provodili! –

Tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili –

ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,

a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili

Kuran poglavlje 44: 31 – 35 ajeta

od faraona – on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili –

i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,

i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali

A ovi, doista, govore:

“Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;

Kuran 44: 36 – 40 ajeta

pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!”

Da li su silniji oni ili narod Tubba’ i oni prije njega? – njih smo uništili jer su nevjernici bili.

Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali.

Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna.

Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,

Kuran 44: 41 – 45 ajeta

Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,

moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer – On je, uistinu, silan i milostiv.

Drvo Zekkum

biće hrana grješniku,

u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,

Kuran 44: 46 – 50 ajeta

kao što voda kada ključa vri.

“Ščepajte ga i usred ognja odvucite,

a zatim mu, za kaznu, na glavu ključavu vodu izljevajte!”

“Okušaj, ta ti si, uistinu, ’moćni’ i ’poštovani’,

ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!”

Kuran poglavlje 44: 51 – 55 ajeta

A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,

usred bašči i izvora,

u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.

Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.

U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti;

Kuran 44: 56 – 59 ajeta

u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,

blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!

A Kur’an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,

zato čekaj, i oni će čekati!

Koji su vama najljepši dijelovi iz Kuran poglavlje 44? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: