Ljubav prema Bogu daje vrijednost svim krepostima

Ljubav prema Bogu daje vrijednost svim krepostima
Vjera i religija

Ljubav prema Bogu Gospodin Isus Krist naziva prvom i najvećom zapovijedi zato što jedino ona svim krepostima i dobrim djelima udjeljuje pravu vrhunaravnu, odnosno nebesku vrijednost.

Kreposti i dobra djela koja koa kršćani činimo ako na sebi ne nose obilježje. Odnosno pečat ljubavi prema Bogu po riječima apostola Pavla nemaju nikakve vrijednosti pred Božjim očima: ”Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao ništa mi koristilo ne bi.” (1 Kor 13,1-3).

Ljubav prema Bogu je najuzvišenija krepost

Riječi apostola Pavla pokazuju da možemo činiti dobro koliko god hoćemo. Ali, to je sve beskorisno za vječnost ako u našem srcu ne gori vatra ljubavi prema Bogu. Čitava zaliha kreposti samo je bezvrijedna gomila kamenja ako nije prožeta s ljubavi prema Bogu.

Dakle, ako imamo srce prožeto ljubavlju prema Bogu onda Bog blagonaklono gleda na sve naše kreposne čine i dobra djela i nagrađuje ih vječnom nagradom. U tom slučaju i najmanje ili posve neznatno djelo nama donosi vječnu nagradu. A po Gospodinovim riječima primjer takvog neznatnog djela je žednome pružiti čašu hladne vode: ”Tko napoji jednog od ovih malenih samo čašom hladne vode jer je moj učenik, zaista, kažem vam, sigurno mu neće propasti plaća.” (Mt 10,42).

Kao kršćani dužni smo znati da obilato vrelo vrhunaravnih zasluga otvara ljubav prema Bogu. Kada radimo i dužnosti svoga staleža uredno izvršavamo, obavljamo razne pobožnosti, strpljivo podnosimo svakojake teškoće života, vježbamo se u krepostima i dobrim djelima, radimo obične i neznatne stvari, jedemo, pijemo, odmaramo se; sve su to pred Bogom zaslužna djela jer ih ljubav prema Bogu čini zaslužnima i stoga je ljubav prema Bogu najuzvišenija krepost. U toj ljubavi dužni smo se uvijek nalaziti jer tada možemo steći obilje zasluga za Nebo. Amen!

Dinko Bradvica

IZVOR: dinkobradvica.blogspot.com

Možda će vas zanimati i ovo: