Misli dana velikih ljudi koje će vas oduševiti

Misli dana velikih ljudi koje će vas oduševiti
Misli dana koje tjeraju na razmišljanje

 Velike misli dana

Ako volite misli velikih ljudi, danas smo za misli dana odabrali jedan zanimljiv citat od Nikole Tesle kojeg možete pročitati na slici ove objave. Da se podsjetimo, Nikola Tesla je bio veliki znanstvenik i izumitelj koji je zaslužan za brojne izume kao što su: izmjenična električna energija, izmjenični električni generator, okretno magnetsko polje, bežični prijenos energije itd. Rođen je 10. srpnja 1856. godine u Smiljanu (Hrvatska), a umro je 7. siječnja 1943. u New Yorku (SAD). Ako vas zanima, možete pročitati još neke zanimljive citate.

Pročitaj još: Misao

Misao i mišljenje su psihološke funkcije koje nam omogućuju da putem misaonih operacija određujemo svojstva pojava i otkrivamo odnose među njima.

Mišljenje (ili tok mišljenja) je mentalni proces koji se odlikuje rasuđivanjem i zaključivanjem, odnosno shvaćanjem uzročno-posljedičnih veza između različitih pojmova. Misao (odnosno sadržaj mišljenja) se redovno očitava u nekom sudu ili tvrdnji.

U filozofiji se obično pretpostavlja da su ljudi okarakterizirani racionalnošću, a najočiglednije ispoljavanje racionalnosti je sposobnost mišljenja. Zbog povezanosti s emocionalnim i drugim faktorima razlikujemo: konkretno i apstraktno, logično i nelogično, magijsko i arhaično mišljenje.

IZVOR: Wikipedija

Filozofija

Filozofija ili mudroslovlje je znanost koja proučava načelne (principijalne), apstraktne i opće probleme vezane za bitak, znanje, moral, um, jezik i ljudsku egzistenciju. Filozofija se razlikuje od ostalih načina rješavanja tih pitanja (kao misticizam i mitologija) sa svojim kritičkim, općenito sustavnim pristupom i oslanjanjem na razložnom argumentu. Riječ filozofija je podrijetlom iz starogrčkoga φιλοσοφία (philosophia), značenja «ljubav prema znanju», «ljubav prema mudrosti».

Etimologija

Riječ filozofija (grč. „philosophia“) nastala je u starogrčkom jeziku. Izvorno znači „ljubav spram mudrosti“, odnosno „nastojanje i djelatnost onih koji teže za mudrošću“. Dolazi od riječi „philos“, što znači prijatelj, ljubitelj, i „sophia“, što znači mudrost. Po predaji, riječ „philosophia“ je prvi upotrijebio Pitagora, filozof iz 6. stoljeća prije Krista. Povjesničari filozofije dokazuju kako se Heraklit prvi koristio rječju, dok ju u stalnu jezičnu uporabu kasnije uvode Sokrat i Platon. Filozof je za Stare Grke „prijatelj mudrosti“, no Platon ističe kako se on razlikuje od mudraca, sofista, jer ispituje razloge stvari uopće i njihovim razumijevanjem dolazi do spoznaja, dok se potonji ograničava isključivo na praktičnu primjenu znanja.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: