Muslimanska magija za ljubav dugo postoji

Muslimanska magija za ljubav dugo postoji
Razne magije

Islamsko društvo ima najbogatiju povijest o upotrebi magije i koncepti kao što su muslimanska magija za ljubav i hodžini zapisi su najpoznatiji rituali ljubavne magije. Magija je pratila čovječanstvo od davnina i jednostavno je nemoguće poreći njeno postojanje. Mnoge religije ne dozvoljavaju korištenje magijskih rituala za postizanje svojih ciljeva, ali u Arapskom svijetu, Muslimanska religija je usko povezana sa magijom i molitve Qurana se često koriste u magijskim ritualima.

Muslimanska magija i njena priroda

Treba napomenuti da je muslimanska magija posebna vrsta rituala, koja koristi mnoge sile različite prirode. Druge magije nemaju mnogo zajedničkog sa Arapskom magijom i između rituala muslimana i Slavena, postoji razlika jer ovi i drugi često koriste moć biljaka i kamenja dok se Muslimanska magija u sprovođenju rituala, bazira na surama iz Kur’ana.

Osim tajnih Islamskih knjiga koje sadrže mnoge tajne magije, Kur’an takodje sadrži mnogo molitvi koje se u ritualima koriste za sreću i zaštitu i ljubav. Stoga muslimani slobodno primjenjuju i sure svijete knjige, pozivajući u pomoć Allaha.

Zanimljivo je da se muslimanska snažna magija može prakticirati svima, kao i onima koji nisu Islamske religije. Ritual počinje čitanjem sura i obraćanjem Allahu ka dlanovima okrenutim na gore.

Pojava Muslimanske magije

Ono što je interesantno, nije samo odnos prema magiji kod Arapa, nego i priča o nastanku magije kod muslimana. Prema Kur’anu, magija je način “traženja nečega” od Allaha i Meleci, Anđeli koje je Allah poslao, naučili su ljude svim ritualima.

U svetim Islamskim knjigama piše da je Allah poslao anđele da nauče ljude mnogočemu, ali anđeli nisu imali priliku podučavati svakoga ko je želio ovo tajno znanje. Kod Muslimana, magija ne zamjenjuje religiju već samo dopunjuje vjerovanje u Svevišnjeg i doprinosi rezultatu u najkraćem mogućem roku. Ako se magija radi za dobre svrhe i ne odaju se tajne sprovođenja rituala, onda Allah pomaže u ostvarenju cilja.

NE PROPUSTI  Sanjarica za slovo O: Tumačenje snova po abecedi

Bijela i crna magija među muslimanima

Muslimanska magija se dijeli na crnu i bijelu. Na primjer, muslimanska crna magija se sastoji od rituala koji su dizajnirani da donesu drugoj osobi i radi se iz osvete. Muslimanska bijela magija je ljubavna magija i ona je najpoznati magija na svijetu koja se upotrebljava u svim zemljama. Ova vrsta magije je najstarija i za takve rituale se prizivaju najsnažnije ljubavne sile.

Muslimanska magija i njena klasifikacija

Muslimanska magija je podijeljena u nekoliko kategorija, a njihova klasifikacija je zasnovana na silama koje se koriste u ritualima. Najčešći i najpoznatiji su sljedeći tipovi magijskih efekata:

1. Kuvva manna-ashi daahili

Magičar koji se okrene ovoj vrsti komunikacije sa višim silama ima veliku prirodnu moć. U njemu je od rođenja, i magičar sam određuje vektor njegove primjene. Ne treba mu pomoć čarolija, amajlija i artefakata. Svaki utjecaj se zasniva isključivo na moći magičara i takvih ljudi je vrlo malo i oni uživaju veliko poštovanje među Arapskim svijetom.

2. Kuvva Tolsman Haaridi

Ova magija je dostupna apsolutno svim muslimanima. Sile koje se koriste u obredima dolaze na poziv svake osobe kroz amajlije i određene molitve. Svako može uz njihovu pomoć riješiti svoje probleme i spriječiti štetu.

Muslimanska magija Kur’ana

Muslimanski magičari imaju listu sura i ajeta koje se slažu posebnim redom u talismane ili amajlije ili zapise, a u slučaju oštećenja koriste se u složenom ritualu, gdje se čitaju jedna po jedna.

Osim toga, postoje sihirbazi koji zloupotrebljavaju magijske moći Kur’ana i da bi radili osvetničke rituale.

Za Arape, Muslimane, magija je sveto znanje, čija se priroda mora proučavati godinama. Većina obreda pripada predislamskom dobu, očuvani su stoljećima sa malo ili nimalo promjena. Više od polovine njih pomaže privlačenju sreće, bogatstva i ljubavi.

NE PROPUSTI  Sanjarica za slovo NJ: Tumačenje snova po abecedi

Hodžini zapisi

Arapski magovi uveliko koriste različite talismane i zapise u svojim praksama. Imaju različite klasifikacije i koriste se u gotovo svim životnim situacijama. Od velike važnosti je Pergament od kojeg je napravljen zapis. Hodžin zapis, osim pergamenta, uključuje i upisivanje molitvi na Pergamentu, korištenjem određenog mastila. Koristi se i Safrana, ali punu listu sastojaka kao i kolićinu, znaju samo praktičari Muslimanske magije. Najpoznatiji zapis je hodžin zapis za ljubav kao i hodžin zapis za vraćanje voljene osobe.

Muslimanska magija je nadvladala sva očekivanja i prešla dug put tokom stoljeća kako bi napredovala u modernom svijetu s udvostručenom snagom.

IZVOR: tajneistoka.wordpress.com

Možda će vas zanimati i ovo: