Nadimci za imena koji mogu biti super izbor

Nadimci

U ovoj objavi možete pogledati koji nadimci za imena mogu biti dobra ideja za nadimak za vas i druge. Nadimci su raspoređeni po hrvatskoj abecedi. Gledali smo da izaberemo neke što bolje nadimke, tako da vi ili vaš prijatelj ima što simpatičniji (novi) nadimak što će još više oduševiti vas i druge ljude. Objavu smo stavili u kategoriju “Korisni savjeti”, a ako vi želite, možete nam se u komentarima ove objave pohvaliti vašim sadašnjim nadimkom, dati svoj savjet za izbor nadimka i navesti neke nadimke kojih nema u našem abecednom popisu. Ugodna zabava.

Cool nadimci za imena

Muški nadimci – A

– Azo
– Azi
– Azri
– Alo
– Algo
– Amuro
– Amiro
– Amaro
– Ale
– Aki

Muški nadimci – B

– Bolo
– Bero
– Berko
– Beno
– Benjo
– Buro
– Bumbo
– Bito
– Biro
– Brezo

Muški nadimci – C

– Colo
– Copo
– Cipo
– Culo
– Cobra
– Cane
– Car
– Cero
– Cipi
– Cili

Muški nadimci – Č

– Čoro
– Čiko
– Čizmo
– Čelo
– Čeko
– Čomko
– Čaki
– Čarli
– Čuzo
– Čele

Muški nadimci za imena – Ć

– Ćono
– Ćonćo
– Ćiro
– Ćifi
– Ćifko
– Ćero
– Ćulo
– Ćato
– Ćole
– Ćimi

Muški nadimci – D

– Dozo
– Dolo
– Dobro
– Dobri
– Dilo
– Dulo
– Dule
– Diko
– Dikan
– Drzo

Muški nadimci – Dž

– Džimbo
– Džimbek
– Džeko
– Džeri
– Džako
– Džulo
– Džulek
– Džir
– Džanko
– Džek

Muški nadimci – Đ

– Đuđo
– Đuđi
– Đimbo
– Đuka
– Đole
– Đoko
– Đilo
– Đele
– Điko
– Đulek

Muški nadimci – E

– Ezo
– Elko
– Emo
– Eman
– Ekro
– Eso
– Ero
– Ergo
– Elio
– Embo

Muški nadimci – F

– Frik
– Fudo
– Fanfo
– Fizo
– Ferdo
– Ferda
– Ferko
– Fuldo
– Feri
– Folki

Muški nadimci – G

– Garo
– Geri
– Gero
– Goco
– Goro
– Geko
– Gele
– Gizmo
– Gizo
– Gonzo

Muški nadimci – H

– Haro
– Hus
– Huso
– Horo
– Heroj
– Himzo
– Hebo
– Habo
– Halo
– Hari

Muški nadimci – I

– Izo
– Ico
– Ica
– Ici
– Izmo
– Ismo
– Ikar
– Ile
– Ibro
– Ibri

Muški nadimci – J

– Joka
– Jiro
– Jole
– Joksim
– Jambo
– Jumbo
– Joto
– Jaro
– Jaran
– Joko

Muški nadimci – K

– Kiro
– Kiri
– Kono
– Kona
– Karo
– Kato
– Kalo
– Kizo
– Kanto
– Kezo

Muški nadimci za imena – L

– Ladni
– Lado
– Ledeni
– Loko
– Lukavi
– Lesto
– Lijeni
– Lasko
– Lošo
– Liki

Muški nadimci – Lj

– Ljujlo
– Ljuljo
– Ljubo
– Ljuban
– Ljupko
– Ljepi
– Ljepljivi
– Ljetni
– Ljesko
– Ljutko

Muški nadimci – M

– Medo
– Moro
– Mori
– Momo
– Mumlo
– Mumo
– Mumi
– Musa
– Muso
– Mero

Muški nadimci – N

– Nono
– Neno
– Niko
– Nino
– Nevo
– Nuvo
– Niro
– Nišo
– Nešo
– Nurko

Muški nadimci – Nj

– Njiko
– Njonjo
– Njonek
– Njuško
– Njuškalo
– Njiri
– Njeni
– Njanjo
– Njunjo
– Njoko

Muški nadimci – O

– Oro
– Orijaš
– Opo
– Opi
– Opijeni
– Ozro
– Orko
– Omo
– Ozi
– Ogi

Muški nadimci – P

– Piko
– Piki
– Pale
– Pele
– Pezo
– Pongo
– Puki
– Pelio
– Pelin
– Pirko

Muški nadimci – R

– Roki
– Rasta
– Raspa
– Reno
– Rendi
– Ripli
– Ripo
– Ruki
– Roni
– Reper

Muški nadimci – S

– Siro
– Siki
– Soroš
– Simke
– Seno
– Sena
– Soro
– Smrko
– Srle
– Srki

Muški nadimci – Š

– Šumi
– Šoro
– Širo
– Šor
– Šombre
– Šofro
– Šogo
– Šogun
– Šuriken
– Šeki

Muški nadimci – T

– Toro
– Togo
– Toto
– Toti
– Telko
– Tihi
– Trli
– Trto
– Turbo
– Todi

Muški nadimci – U

– Uro
– Uri
– Ubro
– Uško
– Ušavi
– Urko
– Urki
– Usno
– Utko
– Ujka

Muški nadimci – V

– Vrde
– Vrdo
– Verdi
– Velo
– Vele
– Vudro
– Volo
– Vile
– Voto
– Vido

Muški nadimci – Z

– Zvrle
– Zvrlo
– Zvrko
– Zvrkavi
– Zebo
– Zalo
– Zale
– Zvijer
– Zvjerko
– Zumbo

Muški nadimci – Ž

– Žogo
– Žogi
– Žužo
– Žemo
– Žemi
– Žere
– Žore
– Žuka
– Žuki
– Žiro

Cool ženski nadimci za imena

Ženski nadimci – A

– Asa
– Alka
– Agra
– Aza
– Ami
– Amra
– Abra
– Alta
– Atra
– Akra

Ženski nadimci – B

– Bera
– Buga
– Bara
– Buba
– Bora
– Berta
– Bela
– Bura
– Biga
– Bunta

Ženski nadimci – C

– Cica
– Cici
– Caja
– Cana
– Curka
– Cirka
– Carka
– Cesa
– Centa
– Canta

Ženski nadimci – Č

– Časa
– Česa
– Čika
– Čenka
– Čanka
– Čorka
– Čurka
– Čiga
– Čaga
– Čaja

Ženski nadimci – Ć

– Ćira
– Ćara
– Ćata
– Ćepa
– Ćupa
– Ćipa
– Ćipka
– Ćona
– Ćena
– Ćina

Ženski nadimci – D

– Dira
– Dara
– Dika
– Debra
– Dibra
– Darsa
– Dorsa
– Dita
– Disa
– Dolsa

Ženski nadimci – Dž

– Džena
– Dženi
– Džola
– Džana
– Džasa
– Džulsa
– Džusa
– Dženka
– Džira
– Džara

Ženski nadimci – Đ

– Đula
– Đima
– Đema
– Đeka
– Đolka
– Đulka
– Đimka
– Đera
– Đita
– Điti

Ženski nadimci – E

– Era
– Erka
– Ezra
– Etra
– Enka
– Encia
– Eza
– Elma
– Epela
– Eme

Ženski nadimci – F

– Frila
– Frola
– Frula
– Fruta
– Fleka
– Fata
– Fanka
– Fera
– Fora
– Fira

Ženski nadimci – G

– Gera
– Gira
– Gaba
– Goba
– Goga
– Gega
– Gaga
– Gidra
– Gala
– Geka

Ženski nadimci za imena – H

– Hera
– Hasa
– Husa
– Hura
– Hulka
– Helka
– Hela
– Hala
– Harma
– Hita

Ženski nadimci – I

– Ira
– Isa
– Isana
– Irsa
– Irka
– Ibera
– Ibica
– Intra
– Isma
– Irta

Ženski nadimci – J

– Jasa
– Jaca
– Jeca
– Juca
– Jica
– Joca
– Joska
– Jiska
– Juska
– Justa

Ženski nadimci – K

– Kora
– Kera
– Keta
– Konra
– Ketra
– Kitra
– Katra
– Karma
– Kaza
– Kimra

Ženski nadimci – L

– Lasa
– Luba
– Libi
– Liri
– Lika
– Lipa
– Lepa
– Lira
– Laka
– Lenta

Ženski nadimci – Lj

– Ljota
– Ljuta
– Ljutka
– Ljera
– Ljetna
– Ljetuca
– Ljoti
– Ljeka
– Ljaka
– Ljasa

Ženski nadimci – M

– Mika
– Maka
– Murka
– Mirka
– Muša
– Maška
– Maruška
– Mirna
– Mare
– Maza

Ženski nadimci – N

– Nana
– Neva
– Nelka
– Noka
– Nuka
– Nasa
– Naša
– Neša
– Nuša
– Nikra

Ženski nadimci – Nj

– Njenja
– Njunja
– Njinja
– Njanja
– Njonja
– Njila
– Njulka
– Njolka
– Njusa
– Njuša

Ženski nadimci – O

– Olta
– Olana
– Olka
– Ora
– Orica
– Olika
– Otea
– Otra
– Ogra
– Opala

Ženski nadimci – P

– Pela
– Pelka
– Pilka
– Pira
– Pera
– Puna
– Pina
– Pana
– Piona
– Pulka

Ženski nadimci – R

– Rea
– Ria
– Roa
– Rua
– Rara
– Rata
– Reta
– Retka
– Raza
– Roja

Ženski nadimci za imena – S

– Sora
– Sira
– Sana
– Sanka
– Sila
– Silana
– Silna
– Silva
– Seta
– Sia

Ženski nadimci – Š

– Šera
– Šara
– Šila
– Šika
– Šekica
– Šikica
– Šula
– Šuša
– Šuma
– Šola

Ženski nadimci – T

– Tita
– Tika
– Toka
– Tuga
– Telma
– Tela
– Tisa
– Tira
– Tora
– Tera

Ženski nadimci – U

– Ula
– Ulsa
– Ulia
– Ulika
– Ulona
– Umka
– Umna
– Ura
– Uka
– Uta

Ženski nadimci – V

– Vila
– Vela
– Vala
– Volga
– Vara
– Vita
– Verka
– Vaza
– Velka
– Viza

Ženski nadimci – Z

– Ziza
– Zaza
– Zora
– Zura
– Zumba
– Zamba
– Zelda
– Zmaga
– Zelka
– Zorkana

Ženski nadimci – Ž

– Žara
– Žora
– Žura
– Žira
– Žaba
– Žilka
– Žiža
– Žvaka
– Žeki

Koji su vam najbolji muški i ženski nadimci za imena?

Možda će vas zanimati i ovo: