Najbolje misaone igre: Dama

Ako najviše volite najbolje misaone igre, dama je jedna od najboljih. Dama se igra sa dva igrača na šahovskoj ploči. Svaki igrač ima po 12 okruglih pločica, jedan crne, drugi bijele. Crne i bijele pločice se postavljaju na crna polja na tabli, te se pločice oba igrača mogu kretati samo crnim poljima dijagonalno prema naprijed. Igrači vuku pločice naizmjenično. Ako se na putu nađe protivnička pločica, preskače se i uzima. Preskakati i uzimati se mogu samo protivničke pločice. Kada jedan igrač sa svojom pločicom dođe u zadnji protivnikov red dobija posebnu pločicu (crvene boje) koja se zove dama, te se s njom može kretati dijagonalno naprijed i nazad. Pobjednik je onaj koji zarobi sve protivničke pločice ili im blokira kretanje. Ugodna zabava.

Najbolje misaone igre - dama
Misaone igre – dama

 Igra Dama sigurno spada među najbolje misaone igre

Koje su vama najbolje misaone igre? Recite nam u komentarima. Hvala!

Pročitaj još: Igra

Igra je aktivnost jedne ili više osoba koja služi za razonodu i zabavu. Bit igre je postići neki cilj pridržavajući se zadanih pravila.

Igra se, najopćenitije, razlikuje od ručnoga ili intelektualnog plaćenog rada, iako se te dvije aktivnosti u nekim aspektima prepleću. Dobar primjer za izrečenu tvrdnju je sport, koji po svim značajkama pripada kategoriji igara, međutim, u profesionalnim okvirima poprima odlike koje se obično vežu za tradicijsko shvaćanje rada.

Ključne sastavnice igre su motivacija za dostizanje nekog cilja, pravila te interakcija, odnosno, kontakt između sudionika. Mnoge igre upravo poradi pobrojanih elemenata imaju obrazovnu ulogu jer sudionike tjeraju na usvajanje novih znanja i vještina.

IZVOR: Wikipedija

Matematička igra

Matematička igra je igra čija se pravila, strategija i rezultat mogu proučiti i objasniti matematičkim pravilima. Matematička pravila mogu potjecati iz teorije brojeva, logike ili geometrije. Da bi igra bila matematička, ne mora biti komplicirana niti izgledati “matematički”, već da je zasnovana na nekoj matematičkoj teoriji.

NE PROPUSTI  Najbolje klasične igre: Križić-kružić (tic-tac-toe)

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: