Nehemija 7: Biblija i Stari zavjet

Nehemija 7: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Neh 7

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Nehemija 7. Nehemija je jedna od knjiga Staroga zavjeta i Svetog pisma. Tvori cjelinu s Ezrinom knjigom. Pisac je Nehemija. Biblijska kratica knjige je Neh. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Nehemija 7

Neh 7: 1 – 5

1 – A kad je zid bio sagrađen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su čuvari na vratima i pjevači i leviti.
2 – Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrđave, jer je ovaj bio čovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko.
3 – Rekao sam im: “Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete između žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kući.
4 – Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća.
5 – A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odličnike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu nađoh zapisano:

Neh 7: 6 – 10

6 – Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
7 – Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:
8 – Paroševih sinova: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
9 – sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;
10 – Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva!

Neh 7: 11 – 15

11 – Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuće osam stotina i osamnaest;
12 – sinova Elamovih: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
13 – Zatuovih sinova: osam stotina četrdeset i pet;
14 – sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset;
15 – Binujevih sinova: šest stotina četrdeset i osam;

Neh 7: 16 – 20

16 – sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam;
17 – Azgadovih sinova: dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva;
18 – sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam;
19 – Bigvajevih sinova: dvije tisuće šezdeset i sedam;
20 – sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet;

NE PROPUSTI  Čudesna spasenja - kratke molitve često doista pomažu

Neh 7: 21 – 25

21 – Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;
22 – sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam;
23 – Besajevih sinova: trista dvadeset i četiri;
24 – sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;
25 – Gibeonovih sinova: devedeset i pet;

Nehemija 7: 26 – 30

26 – ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;
27 – ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
28 – ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
29 – ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
30 – ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan;

Neh 7: 31 – 35

31 – ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
32 – ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri;
33 – ljudi iz Neba: pedeset i dva;
34 – sinova drugoga Elama: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
35 – Harimovih sinova: trista dvadeset;

Neh 7: 36 – 40

36 – ljudi iz Jerihona: trista četrdeset i pet;
37 – ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;
38 – sinova Senajinih: tri tisuće devet stotina i trideset.
39 – Svećenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
40 – Imerovih sinova: tisuću pedeset i dva;

Neh 7: 41 – 45

41 – sinova Fašhurovih: tisuću dvjesta četrdeset i sedam;
42 – Harimovih sinova: tisuću i sedamnaest.
43 – Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i četiri.
44 – Pjevača: Asafovih sinova: stotinu četrdeset i osam.
45 – Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam.

Neh 7: 46 – 50

46 – Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,
47 – sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,
48 – sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,
49 – sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,
50 – sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,

Neh 7: 51 – 55

51 – sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,
52 – sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,
53 – sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,
54 – sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,
55 – sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,

NE PROPUSTI  Knjiga Brojeva 12: Biblija i Stari zavjet

Nehemija 7: 56 – 60

56 – sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.
57 – Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,
58 – sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,
59 – sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.
60 – Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.

Neh 7: 61 – 65

61 – Slijedeći ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:
62 – sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina četrdeset i dva.
63 – A od svećenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja – onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileađanina te uzeo njegovo ime.
64 – Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naći: bili su isključeni iz svećeništva
65 – i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumin.

Neh 7: 66 – 70

66 – Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
67 – ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica,
68 – četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
69 – Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset vrčeva, trideset svećeničkih haljina.
70 – Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće dvije stotine mina srebra.

Neh 7: 71 – 72

71 – A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina.
72 – Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Nehemija 7? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: